For å spille av talememoer, trykk på Fn3 ( C )-knappen når du ser på fotografier merket med h -ikoner.

i -menyen

Talememoer kan også spilles av ved å utheve [ Spill av talememo ] i avspilling i -menyen og trykke på J

Avbryter avspilling

Ved å trykke på utløserknappen eller bruke andre kamerakontroller kan avspillingen avsluttes. Avspillingen avsluttes automatisk når et annet bilde velges eller kameraet slås av.

Sletter talememoer

For å slette talememoet fra gjeldende bilde, trykk på O ( Q )-knappen; en bekreftelsesdialog vil vises som vist.

  • For å slette både bildet og talenotatet, uthev [ Bilde og talememo ] og trykk på O ( Q ).

  • For å slette kun talememoet, uthev [ Kun talememo ] og trykk på O ( Q ).

  • For å avslutte uten å slette verken bildet eller talememoet, trykk K .

  • Hvis bildet ble tatt med to minnekort satt inn og [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ], marker enten [ Valgt bilde ] eller [ Samme bilder på w og x ] og trykk på O ( Q ) for å vise en bekreftelsesdialog. For å slette kun talememoet fra bildet på kortet i gjeldende spor, velg [ Kun talememo ] etter å ha valgt [ Valgt bilde ].