Kontroller kameraet fra en datamaskin som kjører Camera Control Pro 2 (tilgjengelig separat). Bilder lagres direkte på datamaskinen i stedet for på minnekortet og kan følgelig tas selv når det ikke er satt inn et minnekort i kameraet.

 • Du må fortsatt sette inn et minnekort når du filmer filmer.

 • Merk at kameraets standby-timer ikke vil utløpe når kameraet er i kamerakontrollmodus.

 1. Velg [ Aktiver ] for [ Kablet LAN/WT ] > [ Kablet LAN/WT-funksjoner ] i oppsettmenyen.
  • Når du trykker på J , kobler kameraet til ved hjelp av den sist brukte nettverksprofilen. For å koble til med en annen profil, fortsett til trinn 2. Hvis ikke, fortsett til trinn 3.

  • Når en tilkobling er opprettet, vil nettverksnavnet vises i grønt i [ Wired LAN/WT ]-skjermen.

  • Hvis nettverksnavnet ikke vises i grønt, kobler du til ved hjelp av datamaskinens trådløse nettverksinnstillinger.

 2. Velg en kamerakontrollprofil i [ Nettverksinnstillinger ]-skjermen.
  • Kamerakontrollprofiler er indikert med et L -ikon.

  • Når du trykker på J , vil kameraet gå ut til [ Wired LAN/WT ]-skjermen og starte tilkoblingen. Nettverksnavnet vil vises i grønt i [ Wired LAN/WT ]-skjermen når en tilkobling er opprettet.

  • Hvis nettverksnavnet ikke vises i grønt, kobler du til ved hjelp av datamaskinens trådløse nettverksinnstillinger.

 3. Start kopien av Camera Control Pro 2 installert på vertsdatamaskinen.

 4. Styr kameraet med Camera Control Pro 2.

  For informasjon om å ta bilder med Camera Control Pro 2, se Camera Control Pro 2-håndboken eller online hjelp.

Statusvisningen for [Kablet LAN/WT]

[ Kablet LAN/WT ]-skjermen viser følgende:

1

Status : Statusen til tilkoblingen til verten. Profilnavnet vises i grønt. Feil og feilkoder vises også her ( Feilsøking av Ethernet/trådløs sender ).

2

Signalstyrke : Ethernet-tilkoblinger vises med % . Når kameraet er koblet til et trådløst nettverk, viser ikonet i stedet den trådløse signalstyrken.

Tap av signal

Tap av signal mens kameraet er koblet til et trådløst nettverk kan avbryte opplastingen og forstyrre tilkoblingen til Camera Control Pro 2. Hvis kameraets nettverksindikator blinker gult, deaktiver og reaktiver nettverkstilkoblingen ved først å velge [ Deaktiver ] og deretter [ Aktiver ] for [ Kablet LAN/WT-funksjoner ]. Når signalet er gjenopprettet, vil kameraet koble til Camera Control Pro 2 igjen og gjenoppta opplastingen av bilder som ennå ikke er overført. Merk at opplastingen ikke kan gjenopptas hvis du slår av kameraet før overføringen er fullført.

Ethernet-nettverk

Ikke koble fra Ethernet-kabelen eller den trådløse senderen under opplasting eller mens kameraet er på.

Trådløse nettverk

Responsen kan trege på trådløse nettverk.

Tilkoblingsstatus

Tilkoblingsstatus vises av kameraets nettverksindikator.

Nettverksindikator

Status

I (av)

 • [ Deaktiver ] valgt for [ Kablet LAN/WT ] > [ Kablet LAN/WT-funksjoner ] i oppsettmenyen.

 • Ethernet-kabel er ikke tilkoblet.

K (grønn)

Venter på å koble til.

H (blinker grønt)

Tilkoblet.

H (blinker gult)

Feil.

Søkerskjermen

Tilkoblingsstatus vises også i kamerasøkeren. T vises når kameraet er koblet til via Ethernet, U når det er koblet til et trådløst nettverk. Ikonet blinker hvis det oppstår en feil.

Brannmurinnstillinger

TCP-port 15740 og UDP-port 5353 brukes for tilkoblinger til datamaskiner. Filoverføring kan bli blokkert hvis serverbrannmuren ikke er konfigurert til å tillate tilgang til disse portene.