Velg [ Filtrert avspilling ] i i -menyen for kun å vise bilder som oppfyller kriteriene som er valgt for [ Filtrert avspillingskriterier ] i avspillingsmenyen eller avspillings i -menyen.

[ Filtrerte avspillingskriterier ]

Marker alternativer og trykk på 2 for å velge ( M ) eller oppheve valget ( U ). Under filtrert avspilling vil kun bilder som oppfyller alle kriterier merket med en hake ( M ) vises.

Alternativ

Beskrivelse

[ Beskytt ]

M : Inkluder beskyttede bilder.

[ Vurdering ]

M : Inkluder bilder med utvalgte vurderinger.

[ Velg å sende (kablet LAN/WT) ]

  • Velg ( M ) [ Sendte bilder ] for å inkludere bilder som tidligere er lastet opp til en datamaskin eller ftp-server via Ethernet eller en valgfri WT-6 trådløs sender.

  • Velg ( M ) [ Usendte bilder ] for å inkludere bilder som ennå ikke er lastet opp.

  • Velg begge alternativene for å inkludere både sendte og usendte bilder.

  • Under filtrert avspilling vises en hvit ramme rundt skjermen.

  • For å avslutte filtrert avspilling, velg [ Filtered playback ] igjen.