AF-ON- knappen kan brukes for fokus i autofokusmodus.

  • Du kan velge rollen som er tildelt AF-ON- knappen. Bruk Egendefinerte innstillinger f3 [ Egendefinerte kontroller ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i Egendefinerte innstillinger-menyen for å velge rollene som spilles av knappen under henholdsvis fotografering og filmopptak.

AF-ON- knappen for vertikalt fotografering

AF-ON- knappen utfører samme funksjon, men kan bare brukes når den vertikale opptaksutløserlåsen er låst opp.