For samtidig optisk og radio-AWL, fest en WR-R10 og monter en SU-800 eller en masterblits som støtter optisk blitskontroll (SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500) på tilbehørsskoen.

  • Etabler tilkoblinger mellom WR-R10 og alle radiostyrte blitsenheter ( Etablere en trådløs tilkobling ).

  • Hvis en SB-500 er montert på kameraets tilbehørssko, velg [ Optisk/radio AWL ] for [ Alternativer for trådløs blits ]. Med andre blitsenheter eller SU-800 settes [ Trådløse blitsalternativer ] automatisk til [ Optisk/radio AWL ].

  • Det eneste tilgjengelige alternativet for [ Fjernblitskontroll ] vil være [ Gruppeblits ].

  • De eksterne blitsenhetene kan plasseres i opptil seks grupper (A til F). Plasser optisk kontrollerte enheter i gruppe A til C og radiokontrollerte enheter i gruppe D til F. For å vise alternativer for gruppe D til F, trykk 1 eller 3 i [ Gruppeblitsalternativer ]-skjermen.