Bildeinformasjon legges over bilder som vises i fullskjermsavspilling. Trykk 1 eller 3 for å bla gjennom bildeinformasjonen som vist nedenfor.

1

Filinformasjon

2

Eksponeringsdata *

3

Høydepunkter *

4

RGB histogram *

5

Skytedata *

6

Oversiktsdata *

7

Ingen (kun bilde) *

 • Vises bare hvis det tilsvarende alternativet er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

Filinformasjon

1

Talememo-indikator ( Talememoer )

2

Beskytt status ( Beskytter bilder mot sletting )

3

Retusjeringsindikator ( N Retusjermenyen: Lage retusjerte kopier )

4

Last opp merking ( Velge bilder for opplasting )

5

IPTC forhåndsinnstilt indikator ( Bilder , IPTC )

6

Fokuspunkt 1 ( Valg av fokuspunkt )

7

AF-område parentes 2 ( Valg av fokuspunkt )

8

Rammenummer/totalt antall rammer

9

Filnavn ( Filnavn )

10

Bildekvalitet ( Justere bildekvalitet , velge et bildekvalitetsalternativ )

11

Bildestørrelse ( Velge en bildestørrelse , Velge en bildestørrelse )

12

Bildeområde ( Justere bildeområdeinnstillinger )

1. 3

Tidspunkt for opptak ( kameraoppsett )

14

Dato for opptak ( kameraoppsett )

15

Nåværende kortspor ( Sette inn minnekort )

16

Vurdering ( Rangering av bilder )

17

Mappenavn ( Lagringsmappe )

 1. Vises bare hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen.

 2. Vises bare hvis [ Fokuspunkt ] er valgt for [ Avspillingsvisningsalternativer ] i avspillingsmenyen og bildet ble tatt under søkerfotografering.

Eksponeringsdata

 • Vises i rødt hvis bildet ble tatt med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

Høydepunkter

For å velge en fargekanal for fremhevingsvisningen, velg [ Velg R, G, B ] i i -menyen og trykk 4 eller 2 .

1

Høydepunkter (områder som kan være overeksponert)

RGB-histogram

For å velge en fargekanal for fremhevingsvisningen, velg [ Velg R, G, B ] i i -menyen og trykk 4 eller 2 .

1

Hvit balanse ( Justering av hvitbalanse , oppnå naturlige farger med forskjellige lyskilder (hvitbalanse )

Fargetemperatur ( Velge en fargetemperatur )

Forhåndsinnstilt manual ( Forhåndsinnstilt manuell )

Finjustering av hvitbalanse ( Finjustering av hvitbalanse )

2

Histogram (RGB-kanal)

3

Histogram (rød kanal)

4

Histogram (grønn kanal)

5

Histogram (blå kanal)

Avspillingszoom

For å zoome inn på bildet i histogramvisningen, trykk på X . Histogrammet vil bli oppdatert for å vise kun dataene for den delen av bildet som er synlig på skjermen. Bruk multivelgeren til å bla. Trykk på W ( M ) for å zoome ut.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling. Piksellysstyrke (tone) plottes på den horisontale aksen og antall piksler på den vertikale aksen.

 • Hvis bildet inneholder objekter med et bredt lysstyrkespekter, vil fordelingen av toner være relativt jevn.

 • Hvis bildet er mørkt, vil fordelingen flyttes til venstre.

 • Hvis bildet er lyst, vil fordelingen flyttes til høyre.

Økende eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen av toner til høyre, mens redusert eksponeringskompensasjon forskyver fordelingen til venstre.

Histogrammer kan gi en grov ide om den totale eksponeringen når sterkt omgivelseslys gjør det vanskelig å se bilder på skjermen.

Histogramdisplayet
 • RGB-histogrammer viser tonefordeling.

 • Kamerahistogrammer kan avvike fra de som vises i bildebehandlingsapplikasjoner. Bruk dem som en guide til faktisk tonefordeling.

Skytedata

Se innstillingene som var gjeldende på det tidspunktet bildet ble tatt. Opptaksdatalisten har flere sider, som kan vises ved å trykke 1 eller 3 . Informasjonen som vises kan velges ved å bruke [ Avspillingsvisningsalternativer ] > [ Detaljerte opptaksdata ] i avspillingsmenyen.

Grunnleggende opptaksdata

 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S eller A med automatisk ISO-følsomhetskontroll aktivert.

 2. Vises hvis egendefinert innstilling b7 [ Finjuster optimal eksponering ] er satt til en annen verdi enn null for en hvilken som helst målemetode.

 3. Inkluderer også forstørrelsen for bilder tatt med en telekonverter.

 4. Vises bare hvis bildet er tatt med et VR-objektiv.

 5. Inkluderer også fargetemperaturen for bilder tatt med [ Auto ] eller [ Natural light auto ].

Flash-data

Blitsdata vises kun for bilder tatt med ekstra blitsenheter.

1

Flash type

2

Fjernkontroll for blits

3

Blitsmodus ( Velge en blitsmodus , Blitsmoduser )

4

Blitskontrollmodus ( Blitskontrollmodus )

Blitskompensasjon ( Justering av blitskompensasjon , Blitskompensasjon )

Flash nivå *

 • Når det gjelder bilder tatt med TTL-blitskontroll ( Blitskontrollmodus ), vises blitsnivået valgt av blitsenheten med tilsvarende manuell blitseffekt.

Bildekontrolldata

 • Elementene som vises varierer med bildekontrollen som var aktiv da bildet ble tatt.

Andre opptaksdata

1

Høy ISO-støyreduksjon ( Høy ISO NR )

Støyreduksjon med lang eksponering ( Lang eksponering NR )

2

Active D-Lighting ( Active D-Lighting )

3

HDR eksponeringsdifferensial ( Høyt dynamisk område (HDR) )

HDR utjevning ( Høyt dynamisk område (HDR) )

4

Vignettkontroll ( Vignettkontroll )

5

Retusjeringshistorikk ( N Retusjmenyen: Lage retusjerte kopier ). Endringene er oppført i rekkefølgen som er brukt.

6

Bildekommentar ( Bildekommentar )

Opphavsrett info

Opphavsrettsinformasjon vises bare hvis det er tatt opp med [ Copyright informasjon ]-elementet i oppsettmenyen på det tidspunktet bildet ble tatt.

1

Fotograf ( Opphavsrettsinformasjon )

2

Opphavsrettsinnehaver ( Opphavsrettsinformasjon )

Stedsdata

Plasseringsdata vises bare hvis de var innebygd i bildet på tidspunktet det ble tatt.

1

Breddegrad

2

Lengdegrad

3

Høyde

4

Universal Coordinated Time (UTC)

IPTC-data

1

Bildetekst

2

Hendelses-ID

3

Overskrift

4

Objektnavn

5

By

6

Stat

7

Land

8

Kategori

9

Supp. Katt. (Tilleggskategorier)

10

Byline

11

Overskriftstittel

12

Forfatter/redaktør

1. 3

Kreditt

14

Kilde

Oversikt

1

Talememo-indikator ( Talememoer )

2

Rammenummer/totalt antall rammer

3

Last opp merking ( Velge bilder for opplasting )

4

Beskytt status ( Beskytter bilder mot sletting )

5

Retusjeringsindikator ( N Retusjermenyen: Lage retusjerte kopier )

6

Kameranavn

7

Stedsdataindikator ( Stedsdata )

8

Bildekommentarindikator ( Bildekommentar )

9

IPTC forhåndsinnstilt indikator ( Bilder , IPTC )

10

Histogram ( Histograms )

11

Bildekvalitet ( Justere bildekvalitet , velge et bildekvalitetsalternativ )

12

Bildestørrelse ( Velge en bildestørrelse , Velge en bildestørrelse )

1. 3

Bildeområde ( Justere bildeområdeinnstillinger )

14

Filnavn ( Filnavn )

15

Tidspunkt for opptak ( kameraoppsett )

16

Mappenavn ( Lagringsmappe )

17

Dato for opptak ( kameraoppsett )

18

Nåværende kortspor ( Sette inn minnekort )

19

Vurdering ( Rangering av bilder )

 1. Vises i rødt hvis bildet ble tatt i modus P , S eller A med automatisk ISO-følsomhetskontroll på.

 2. Vises bare hvis bildet ble tatt med valgfri blitsenhet.