Włącz lub wyłącz wbudowane lub zewnętrzne mikrofony albo dostosuj czułość mikrofonu.

Opcja

Opis

[ Auto ]

Automatycznie dostosuj czułość mikrofonu.

[ Ręczny ]

Wybierz czułość mikrofonu ręcznie. Wybierz spośród wartości od 1 do 20. Im wyższa wartość, tym wyższa czułość; im niższa wartość, tym niższa czułość.

[ Mikrofon wyłączony ]

Wyłącz nagrywanie dźwięku.

Filmy bez dźwięku

Filmy nagrane przy [ Mikrofon wyłączony ] wybranym dla [ Czułość mikrofonu ] są oznaczone ikoną 2