Włącz lub wyłącz mikrofony wbudowane lub zewnętrzne albo dostosuj czułość mikrofonu.

Opcja

Opis

[ Automatyczne ]

Automatycznie dostosuj czułość mikrofonu.

[ Instrukcja ]

Wybierz czułość mikrofonu ręcznie. Wybierz jedną z wartości od 1 do 20. Im wyższa wartość, tym wyższa czułość; im niższa wartość, tym niższa czułość.

[ Mikrofon wyłączony ]

Wyłącz nagrywanie dźwięku.

Filmy bez dźwięku

Filmy nagrane przy opcji [ Mikrofon wyłączony ] wybranej dla [ Czułość mikrofonu ] są oznaczone ikoną 2 .