Redukcja migotania i pasm podczas fotografowania w oświetleniu fluorescencyjnym lub rtęciowym podczas podglądu na żywo lub nagrywania filmu. Wybierz opcję [ Auto ], aby aparat automatycznie wybierał właściwą częstotliwość. Jeśli opcja [ Auto ] nie daje pożądanych rezultatów, wybierz opcję [ 50 Hz ] lub [ 60 Hz ] w zależności od częstotliwości lokalnego źródła zasilania. Wybierz [ 50 Hz ] dla obszarów z zasilaniem 50 Hz, [ 60 Hz ] dla obszarów z zasilaniem 60 Hz.

Redukcja migotania
  • Jeżeli opcja [ Auto ] nie daje oczekiwanych rezultatów i nie masz pewności co do częstotliwości lokalnego źródła zasilania, przetestuj opcję 50 i 60 Hz i wybierz tę, która daje najlepsze rezultaty.

  • Redukcja migotania może nie dać pożądanych rezultatów, jeśli obiekt jest bardzo jasny. W takim przypadku spróbuj wybrać mniejszą przysłonę (wyższą liczbę f).

  • Redukcja migotania może nie dać pożądanych rezultatów w trybach innych niż M. W takim przypadku wybierz tryb M i wybierz czas otwarcia migawki dostosowany do częstotliwości lokalnego zasilania:

    • 50 Hz : 1/100 s, 1/50 s , 1/25 s

    • 60 Hz: 1/125 s, 1/60 s , 1/30 s