Dostosuj następujące ustawienia czułości ISO do użytku podczas filmowania.

Opcja

Opis

[ Maksymalna czułość ]

  • Wybierz górną granicę automatycznego doboru czułości ISO spośród wartości z zakresu ISO 200 i Hi 2.

  • Wybrana wartość służy jako górna granica czułości ISO w trybach P , S i A oraz gdy opcja [ Włącz ] jest wybrana dla [ Automatyczny dobór ISO (tryb M) ] w trybie M.

[ Automatyczny dobór ISO (tryb M) ]

  • [ Wł. ]: włączenie automatycznego doboru czułości ISO w trybie M.

  • [ Wył. ]: użyj wartości wybranej dla [ Czułość ISO (tryb M) ].

  • Niezależnie od wybranej opcji, automatyczny dobór ISO jest używany w trybach innych niż M.

[ Czułość ISO (tryb M) ]

Wybierz czułość ISO dla trybu M spośród wartości z zakresu ISO 100 i Hi 2.

Automatyczna kontrola czułości ISO
  • Przy wysokich czułościach ISO może wzrosnąć „szum” (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie).

  • Przy wysokich czułościach ISO aparat może mieć trudności z ustawieniem ostrości.

  • Można temu zapobiec, wybierając niższą wartość dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Maksymalna czułość ].