Dostosuj następujące ustawienia czułości ISO do użytku podczas filmowania.

Opcja

Opis

[ Maksymalna czułość ]

  • Wybierz górny limit automatycznego doboru czułości ISO spośród wartości od ISO 200 do Hi 2.

  • Wybrana wartość służy jako górna granica czułości ISO w trybach P, S, i A oraz, gdy [Z] jest wybrana [automatycznego sterowania w trybie ISO (M)] w trybie M.

[ Automatyczne sterowanie ISO (tryb M) ]

  • [ Włącz ]: włączenie automatycznego doboru czułości ISO w trybie M.

  • [ Wyłącz ]: Użyj wartości wybranej dla [ Czułość ISO (tryb M) ].

  • Niezależnie od wybranej opcji, automatyczny dobór ISO jest używany w trybach innych niż M .

[ Czułość ISO (tryb M) ]

Wybierz czułość ISO dla trybu M spośród wartości od ISO 100 do Hi 2.

Automatyczna kontrola czułości ISO
  • Przy wysokich czułościach ISO może wzrosnąć „szum” (losowo rozmieszczone jasne piksele, mgła lub linie).

  • Przy wysokich czułościach ISO aparat może mieć trudności z ustawianiem ostrości.

  • Można temu zapobiec, wybierając niższą wartość dla [ Ustawienia czułości ISO ] > [ Maksymalna czułość ].