Wybierz, czy włączyć elektroniczną redukcję drgań podczas nagrywania filmu.

Opcja

Opis

[ ]

  • Włącz elektroniczną redukcję drgań podczas nagrywania filmów.

  • Elektroniczna redukcja drgań nie jest dostępna w trybach EFCT lub przy rozmiarach klatki 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p lub 1920 × 1080 (zwolnione tempo).

  • Zwróć uwagę, że gdy elektroniczna redukcja drgań jest ustawiona na [ Wł ], kąt widzenia zostanie zmniejszony, nieznacznie zwiększając widoczną ogniskową.

  • Maksymalna czułość nagrywania filmów jest ustalona na ISO 51200.

[ Wył ]

Elektroniczna redukcja drgań jest wyłączona.