Wybierz, czy elektroniczna redukcja drgań ma być włączona podczas nagrywania filmu.

Opcja

Opis

[ Wł. ]

  • Włącz elektroniczną redukcję drgań podczas nagrywania filmu.

  • Elektroniczna redukcja drgań nie jest dostępna w trybach EFCT ani przy rozmiarach klatek 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p lub 1920 × 1080 (w zwolnionym tempie).

  • Należy pamiętać, że gdy elektroniczna redukcja drgań jest ustawiona na [ .], kąt widzenia zostanie zmniejszony, nieznacznie zwiększając pozorną ogniskową.

  • Maksymalna czułość nagrywania filmów jest ustalona na wartość ISO 51200.

[ Wył. ]

Elektroniczna redukcja drgań jest wyłączona.