Välj [ ] för att minska trumförvrängning när du fotograferar med vidvinkelobjektiv och för att minska kuddeförvrängning när du fotograferar med långa objektiv.

  • [ Automatisk distorsionskontroll ] är endast tillgänglig med objektiv av typ G, E och D. Vissa objektiv av dessa typer, inklusive PC- och fisheyes-objektiv, stöds dock inte. Resultat garanteras inte med objektiv som inte stöds.

Automatisk distorsionskontroll
  • När [ ] väljs kan tiden som krävs för att bearbeta fotografier innan inspelningen börjar öka.

  • Ju större distorsionskontroll, desto större yta beskärs från ramens kanter.

  • Innan du använder automatisk distorsionskontroll med DX objektiv, välj [ ] för [ Bildområde ] > [ Auto DX beskärning ] eller välj [ DX (24×16) ] för [ Välj bildområde ]. Om du väljer andra alternativ kan det resultera i kraftigt beskurna fotografier eller fotografier med kraftig periferiförvrängning.

  • Automatisk distorsionskontroll gäller inte för filmer.