Välj en komprimeringstyp och bitdjup för NEF ( RAW )-fotografier.

NEF ( RAW ) Kompression

Alternativ

Beskrivning

N

[ Förlustfri komprimerad ]

NEF bilder komprimeras med en reversibel algoritm. De resulterande filerna är cirka 60 % till 80 % av storleken på okomprimerade bilder.

O

[ Komprimerad ]

NEF bilder komprimeras med en icke-reversibel algoritm. De resulterande filerna är cirka 45 % till 65 % av storleken på okomprimerade bilder.

NEF ( RAW ) Bitdjup

Alternativ

Beskrivning

q

[ 12-bitars ]

NEF ( RAW )-bilder spelas in med ett bitdjup på 12 bitar.

r

[ 14-bitars ]

NEF ( RAW )-bilder spelas in på ett bitdjup på 14 bitar. Filer inspelade med ett bitdjup på 14 bitar innehåller mer färgdata än bilder som spelats in med [ 12-bitars] . Filer som spelats in med ett bitdjup på 14 bitar är också större än bilder som spelats in med [ 12-bitars] .