Variera exponeringen, blixtnivån, Active D-Lighting (ADL) eller vitbalansen något med varje bild, "variera" det aktuella värdet. Bracketing kan användas i situationer där det är svårt att få rätt inställningar och det inte finns tid att kontrollera resultaten och justera inställningarna för varje bild, eller att experimentera med olika inställningar för samma motiv. För mer information, se "Varierande exponering eller vitbalans över en serie fotografier (gaffling)" ( Varierande exponering eller vitbalans över en serie fotografier (gaffling) ) .

Alternativ

Beskrivning

[ Automatisk bracketing set ]

Välj inställningen eller inställningarna inom parentes när automatisk variation är aktiv.

  • [ AE & flash bracketing ]: Utför både exponerings- och blixtnivåvariation.

  • [ AE bracketing ]: Endast exponering för bracketing.

  • [ Flash bracketing ]: Utför endast blixtnivåvariation.

  • [ WB bracketing ]: Utför vitbalansgaffling.

  • [ ADL bracketing ]: Utför bracketing med Active D-Lighting.

[ Antal bilder ]

Välj antalet bilder i bracketingsekvensen.

[ Öka ]

Välj hur mycket de valda inställningarna varierar för varje bild när ett annat alternativ än [ ADL-gaffling ] är valt för [ Auto-gafflinginställning] .

[ Belopp ]

Välj hur Active D-Lighting varierar för varje bild när [ ADL bracketing ] är valt för [ Auto bracketing set ] .