Se dette afsnit for navne og placeringer af kamerakontroller og skærme.

Kamerahus

1 Øje til kamerarem
2 Stereo mikrofon
3 Højttaler
4 Knap til filmoptagelse
5 Afbryderen
6 Udløserknap
7 E knap
8 S knap
9 Hovedkommandohjul
10 Foto-/filmvælger
11 Funktionsvælger
12 Tilbehørssko (til valgfri flashenhed)
13 Brændplansmærke ( E )

1

AF-hjælpelys

Lampe til reduktion af røde øjne

Selvudløserlampe

2 Indbygget blitz
3 Flash pop-up kontrol
4 Dæksel til mikrofonstik
5 Cover til USB- og HDMI-stik
6 Lens monteringsmærke
7 Billedsensor
8 Stik til ekstern mikrofon
9 USB-stik
10 Opladningslampe
11 HDMI stik
12 Kropshætte

Rør ikke ved billedsensoren

Du må under ingen omstændigheder lægge pres på billedsensoren, stikke i den med rengøringsværktøj eller udsætte den for kraftige luftstrømme fra en blæser. Disse handlinger kan ridse eller på anden måde beskadige sensoren. For oplysninger om rengøring af billedsensoren, se "Rengøring af billedsensoren" ( 0 Rengøring af billedsensoren ).

Billedsensor

1 Skærmtilstandsknap
2 Søger okular
3 Søger
4 Øjensensor
5 Dioptrijusteringskontrol
6 A ( L ) knap
7 J knap
8 Multivælger
9 Adgangslampe til hukommelseskort
10 G knap
11 O knap
12 K knap
13 i knappen
14 DISP knap
15 W knap
16 X knap
17 Overvåge

Monitoren

Vinklen på skærmen kan justeres som vist.

Berøring af disse dele kan beskadige produktet.

1 Underkommandoskive
2 Fn1 knap
3 Fn2 knap
4 Lås til batterikammerdæksel
5 Batterikammerdæksel
6 Objektiv montering
7 Lens udløserknap
8 CPU kontakter
9 Stativ stik
10 Batterilås
11 Hukommelseskortslot

Produktets serienummer

Serienummeret for dette produkt kan findes ved at åbne skærmen.

Monitoren og søgeren

Ved standardindstillinger vises følgende indikatorer på skærmen og søgeren i fototilstand; for en komplet liste over indikatorer, se "Kameradisplayet" ( 0 Kameradisplayet ).

Overvåge

Søger

1 Optagetilstand
2 Fokuspunkt
3 Frigivelsestilstand
4 Fokustilstand
5 AF-områdetilstand
6 Aktiv D-Lighting
7 Billedkontrol
8 hvidbalance
9 Billedestørrelse
10 Billede kvalitet
11 i ikon
12

Eksponeringsindikator

Visning af eksponeringskompensation

13 "k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer)
14 Antal resterende eksponeringer
15 ISO-følsomhed
16

ISO-følsomhedsindikator

Auto ISO-følsomhedsindikator

17 Blænde
18 Lukketid
19 Emnesporing
20 Måling
21 Batteriindikator
22 Lukker type
23 "Ur ikke indstillet"-indikator
24 Optisk VR-indikator
25 Berøringsskydning
26 AF-område beslag

Følgende elementer vises i filmtilstand.

Overvåge

Søger

1

Optagelsesindikator

Optagelse deaktiveret

2 Rammestørrelse og rate/billedkvalitet
3 Resterende tid
4 Filnavn
5 Udløsertilstand (stillfotografering)
6 Lydniveau
7 Mikrofonfølsomhed
8 Frekvensrespons