Fotografier og film kan ses på kameraet.

 1. Tryk på K knappen.

  Et billede vises i displayet.

 2. Se yderligere billeder.

  Tryk på 4 eller 2 for at se flere billeder. Når billeder vises på skærmen, kan du se andre billeder ved at svirpe en finger til venstre eller højre over skærmen. For at afslutte afspilning og vende tilbage til optagetilstand skal du trykke udløserknappen halvt ned.

Se film

Film er angivet med et 1 -ikon. Tryk på guiden på skærmen, eller tryk på J for at starte afspilningen; din aktuelle position vises på filmens statuslinje.

1 1 ikon
2 Længde
3 Guide

 

4 Nuværende position/total længde
5 Filmens statuslinje
6 Bind
7 Guide

Følgende operationer kan udføres:

Operation Beskrivelse
Pause Tryk på 3 for at sætte afspilningen på pause.
Spil Tryk på J for at genoptage afspilningen, når afspilningen er sat på pause eller under tilbage-/fremspoling.
Spol tilbage/frem Tryk på 4 for at spole tilbage, 2 for at gå frem. Hastigheden øges med hvert tryk, fra 2× til 4× til 8× til 16×; hold knappen nede for at springe til begyndelsen eller slutningen af filmen (det første billede er angivet med et h i øverste højre hjørne af displayet, det sidste billede med et i ). Hvis afspilningen er sat på pause, spole filmen tilbage eller frem et billede ad gangen; hold knappen nede for kontinuerlig tilbage- eller fremspoling.
Start afspilning i slowmotion Tryk på 3 , mens filmen er sat på pause for at starte slowmotion-afspilning.
Spring 10 sek Drej hovedkommandohjulet et stop for at springe frem eller tilbage 10 sek.
Spring til sidste eller første billede Drej underkommandohjulet for at springe til sidste eller første billede.
Juster lydstyrken Tryk på X for at øge lydstyrken, W for at mindske.
Trim film For at se filmredigeringsindstillinger skal du sætte afspilningen på pause og trykke på i -knappen.
Afslut Tryk på 1 eller K for at afslutte fuldskærmsvisning.
Vend tilbage til optagetilstand Tryk udløserknappen halvt ned for at afslutte afspilningen.

Sletning af uønskede billeder

Tryk på O knappen for at slette det aktuelle billede. Bemærk, at billeder ikke kan gendannes, når de først er slettet.

 1. Vis et billede, du ønsker at slette.

  Vis et foto eller en film, du ønsker at slette, som beskrevet i "Grundlæggende afspilning" ( 0 Grundlæggende afspilning ).

 2. Slet billedet.

  Tryk på O knappen. En bekræftelsesdialog vil blive vist; tryk på O knappen igen for at slette billedet og vende tilbage til afspilning. Tryk på K for at afslutte uden at slette billedet.

Slet

For at slette valgte billeder, alle billeder taget på valgte datoer eller alle billeder på en valgt placering på hukommelseskortet, skal du bruge Slet -indstillingen i afspilningsmenuen.