Hvis det medfølgende USB-kabel bruges til at forbinde kameraet med en computer, der kører ViewNX-i, kan du kopiere billeder til computeren, hvor de kan ses, redigeres og organiseres. For oplysninger om oprettelse af trådløse forbindelser til computere, se "Tilslutning til computere via Wi-Fi" ( 0 Tilslutning til computere via Wi-Fi ) i "Etablering af trådløse forbindelser til computere eller smartenheder".

Installation af ViewNX-i

Download ViewNX-i-installationsprogrammet fra følgende websted, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen (eksisterende brugere skal sørge for at downloade den nyeste version, da tidligere versioner muligvis ikke understøtter kameraet). En internetforbindelse er påkrævet. For systemkrav og andre oplysninger, se Nikons websted for dit område.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Capture NX-D

Brug Nikons Capture NX-D-software til at finjustere billeder eller til at ændre indstillinger for NEF (RAW)-billeder og gemme dem i andre formater. Capture NX-D er tilgængelig til download fra:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Kopiering af billeder til computeren

Se onlinehjælpen til ViewNX-i for detaljerede instruktioner.

 1. Tilslut USB-kablet.

  Når du har slukket kameraet og sikret, at et hukommelseskort er isat, skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel som vist.

  USB Hubs

  Tilslut kameraet direkte til computeren; tilslut ikke kablet via en USB-hub eller et tastatur.

  Brug en pålidelig strømkilde

  For at sikre, at dataoverførslen ikke afbrydes, skal du sørge for, at kameraets batteri er fuldt opladet.

  Tilslutningskabler

  Sørg for, at kameraet er slukket, når du tilslutter eller frakobler interfacekabler. Brug ikke magt eller forsøg på at indsætte stikkene i en vinkel.

 2. Tænd kameraet.

  Nikon Transfer 2-komponenten i ViewNX-i starter (hvis der vises en meddelelse, der beder dig om at vælge et program, skal du vælge Nikon Transfer 2). Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du starte ViewNX-i og klikke på ikonet "Importer".

  Windows 7

  Hvis følgende dialogboks vises, skal du vælge Nikon Transfer 2 som beskrevet nedenfor.

  1. Klik på Skift program under Importer billeder og videoer . En programvalgsdialog vil blive vist; vælg Nikon Transfer 2, og klik på OK .

  2. Dobbeltklik .

  Windows 10 og Windows 8.1

  Windows 10 og Windows 8.1 viser muligvis en AutoPlay-prompt, når kameraet er tilsluttet. Tryk eller klik på dialogboksen, og tryk eller klik derefter på Nikon Transfer 2 for at vælge Nikon Transfer 2.

  macOS/OS X

  Hvis Nikon Transfer 2 ikke starter automatisk, skal du bekræfte, at kameraet er tilsluttet, og derefter starte Image Capture (et program, der følger med macOS eller OS X) og vælge Nikon Transfer 2 som det program, der åbner, når kameraet registreres.

 3. Klik på Start overførsel .

  Billeder på hukommelseskortet vil blive kopieret til computeren.

  Klik på Start overførsel

  Overførsel af film

  Forsøg ikke at overføre film fra hukommelseskortet, mens det er sat i et andet kamera. Hvis du gør det, kan det resultere i, at filmene bliver slettet uden at blive overført.

  Under overførsel

  Sluk ikke kameraet, og tag ikke USB-kablet ud, mens overførslen er i gang.

 4. Sluk kameraet.

  Sluk kameraet, og tag USB-kablet ud, når overførslen er fuldført.