Dette afsnit viser de indikatorer og fejlmeddelelser, der vises på kameraets display.

Indikatorer

Følgende indikatorer vises på kameraets display:

Indikator Problem Opløsning
H Lavt batteri. Klargør et fuldt opladet reservebatteri.
F–– Objektivet er ikke korrekt fastgjort. Sørg for, at linsen er korrekt fastgjort, og at optrækkelige linser er trukket ud. Denne indikator vises også, når et ikke-CPU-objektiv er monteret via en monteringsadapter, men i dette tilfælde behøver du ikke foretage dig noget.

Pære

(blinker)

Pære valgt i tilstand S . Skift lukkerhastighed eller vælg tilstand M .

Tid

(blinker)

Tid valgt i tilstand S .

c

(blinker)

Indbygget eller valgfri flash har affyret fuld kraft; billedet kan være undereksponeret. Tjek foto i displayet; hvis undereksponeret, juster indstillingerne og prøv igen.
Motiver fremstår mørke og undereksponerede. Brug indbygget eller valgfri blitz.
(Eksponeringsindikatorer og lukkerhastighed eller blændevisning blinker) Motivet er for lyst; billedet vil blive overeksponeret.
 • Reducer ISO-følsomheden.
 • Brug valgfrit ND-filter. I tilstanden:

  S Øg lukkerhastigheden

  A Vælg en mindre blænde (højere f-tal)

 • 4 Vælg en anden optagetilstand
Motivet er for mørkt; billedet vil være undereksponeret.
 • Øg ISO-følsomheden.
 • Brug indbygget eller valgfri blitz. I tilstanden:

  S Lavere lukkerhastighed

  A Vælg større blænde (lavere f-tal)

Fuld

(blinker)

Hukommelsen er utilstrækkelig til at optage yderligere billeder med de aktuelle indstillinger, eller kameraet er løbet tør for fil- eller mappenumre.
 • Reducer kvalitet eller størrelse.
 • Slet billeder efter kopiering af vigtige billeder til computer eller anden enhed.
 • Indsæt nyt hukommelseskort.

Err

(blinker)

Kamerafejl. Udløs lukkeren. Hvis fejlen fortsætter eller opstår ofte, skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Fejlmeddelelser

Følgende fejlmeddelelser kan vises på kameraets display:

Besked Problem Opløsning
Udløser deaktiveret. Genoplad batteriet. Batteriet er opbrugt.
 • Udskift med ekstra batteri.
 • Oplad batteriet.

Dette batteri kan ikke bruges. Det kommunikerer ikke korrekt med dette kamera. For at bruge kameraet sikkert skal du vælge et batteri, der er beregnet til brug i dette kamera.

Batterioplysninger er ikke tilgængelige.
 • Batteriet kan ikke bruges. Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
 • Batteriniveauet er ekstremt lavt; oplade batteriet.
Batteriet kan ikke levere data til kameraet. Udskift tredjeparts batterier med originale Nikon-batterier.
Intet hukommelseskort. Kameraet kan ikke registrere hukommelseskortet. Sluk kameraet, og bekræft, at kortet er isat korrekt.

Kan ikke få adgang til dette hukommelseskort.

Indsæt et andet kort.

Fejl ved adgang til hukommelseskortet.
 • Brug Nikon-godkendt kort.
 • Hvis fejlen fortsætter, efter at kortet gentagne gange er blevet skubbet ud og indsat igen, kan kortet blive beskadiget. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Kan ikke oprette ny mappe. Slet filer eller indsæt et nyt hukommelseskort efter kopiering af vigtige billeder til computer eller anden enhed.

Hukommelseskortet er låst.

Skub låsen til "skrive"-position.

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet ("låst"). Skub låsekontakten til "skrive"-positionen ( 0 Skrivebeskyttelseskontakten ).

Dette kort er ikke formateret.

Formater kortet.

Hukommelseskortet er ikke blevet formateret til brug i kameraet. Formater hukommelseskortet, eller indsæt et nyt hukommelseskort.

Optagelse afbrudt.

Vent venligst.

Hukommelseskort understøtter ikke den nødvendige filmskrivehastighed. Brug kort, der understøtter den nødvendige skrivehastighed, eller ændringsindstillingen valgt for Billedstørrelse/billedhastighed i filmoptagelsesmenuen.
Kameraet er for varmt. Den kan ikke bruges før den er afkølet. Vent venligst. Kameraet slukker af sig selv. Kameraets interne temperatur er høj. Vent til de interne kredsløb er afkølet, før du genoptager optagelsen.
Høj batteritemperatur. Fjern batteriet og vent til det er afkølet.
Mappe indeholder ingen billeder. Ingen synlige billeder på hukommelseskortet. Indsæt et hukommelseskort, der indeholder billeder, der kan ses.
Ingen billeder, der kan ses, i mappe(r) valgt til afspilning. Brug Afspilningsmappe- elementet i afspilningsmenuen til at vælge mappe, der indeholder billeder, der kan ses.
Kan ikke vise denne fil. Filen blev redigeret på computeren eller overholder ikke DCF-standarder, eller filen er korrupt. Filen kan ikke ses på kameraet.
Kan ikke vælge denne fil. Det valgte billede kan ikke retoucheres. Billeder oprettet med andre enheder kan ikke retoucheres.
Denne film kan ikke redigeres. Den valgte film kan ikke redigeres.
 • Film oprettet med andre enheder kan ikke redigeres.
 • Film skal være mindst to sekunder lange.
Tjek printeren. Printerfejl. Tjek printeren. For at genoptage skal du vælge Fortsæt (hvis tilgængeligt) * .
Tjek papir. Papiret i printeren har ikke den valgte størrelse. Indsæt papir af korrekt størrelse, og vælg Fortsæt * .
Papir i klemme. Papiret sidder fast i printeren. Fjern papirstop, og vælg Fortsæt * .
Ud af papir. Printeren er løbet tør for papir. Indsæt papir af valgt størrelse, og vælg Fortsæt * .
Tjek blækforsyningen. Blækfejl. Tjek blæk. For at genoptage skal du vælge Fortsæt * .
Løb for blæk. Printeren er løbet tør for blæk. Udskift blæk, og vælg Fortsæt * .

Se printermanualen for mere information.