Lær, hvordan du opbevarer, rengør og plejer dit kamera.

Opbevaring

Når kameraet ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batteriet og opbevare det på et køligt, tørt sted med poldækslet på plads. Opbevar kameraet på et tørt, godt ventileret sted for at forhindre mug eller mug. Opbevar ikke dit kamera med nafta- eller kamfermølkugler eller på steder, der:

 • er dårligt ventileret eller udsat for fugt på over 60 %,
 • er ved siden af udstyr, der producerer stærke elektromagnetiske felter, såsom fjernsyn eller radioer, eller
 • udsættes for temperaturer over 50 °C (122 °F) eller under –10 °C (14 °F)

Rengøring

Brug ikke alkohol, fortynder eller andre flygtige kemikalier.

 • Kamerahus : Brug en blæser til at fjerne støv og fnug, og tør derefter forsigtigt af med en blød, tør klud. Når du har brugt kameraet på stranden eller ved havet, skal du tørre sand eller salt af med en klud let fugtet i destilleret vand og tørre det grundigt. Vigtigt : Støv eller andre fremmedlegemer inde i kameraet kan forårsage skader, der ikke er dækket af garantien.
 • Linser, søger : Glasoverflader beskadiges let. Fjern støv og fnug med en blæser. Hvis du bruger en aerosolblæser, skal du holde dåsen lodret for at forhindre udledning af væske. For at fjerne fingeraftryk og andre pletter skal du påføre en lille mængde linserenser på en blød klud og rengøre forsigtigt.
 • Monitor : Fjern støv og fnug med en blæser. Når du fjerner fingeraftryk og andre pletter, skal du tørre overfladen let af med en blød klud eller et vaskeskind. Udsæt ikke tryk, da dette kan resultere i beskadigelse eller funktionsfejl.

Rengøring af billedsensoren

Snavs eller støv, der trænger ind i kameraet, når linser udskiftes, eller kropshætten fjernes, kan sætte sig fast på billedsensoren og påvirke dine billeder. Billedsensoren kan rengøres som beskrevet nedenfor. Bemærk dog, at sensoren er ekstremt sart og let beskadiges; vi anbefaler, at manuel rengøring kun udføres af en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

 1. Fjern linsen.

  Sluk kameraet, og fjern objektivet eller kameradækslet.

 2. Undersøg billedsensoren.

  Hold kameraet, så lyset falder på billedsensoren, undersøg sensoren for støv eller fnug. Hvis der ikke er fremmedlegemer til stede, skal du fortsætte til trin 4.

 3. Rengør sensoren.

  Fjern eventuelt støv og fnug fra sensoren med en blæser. Brug ikke en blæsebørste, da børstehårene kan beskadige sensoren. Snavs, der ikke kan fjernes med en blæser, kan kun fjernes af Nikon-autoriseret servicepersonale. Du må under ingen omstændigheder røre ved eller aftørre sensoren.

 4. Udskift objektivet eller kropshætten.

Fremmedlegemer på billedsensoren

Fremmedlegemer, der trænger ind i kameraet, når linser eller kropshætter fjernes eller udskiftes (eller i sjældne tilfælde smøremiddel eller fine partikler fra selve kameraet), kan hæfte sig til billedsensoren, hvor det kan forekomme på billeder taget under visse forhold. For at beskytte kameraet, når der ikke er nogen linse på plads, skal du sørge for at udskifte kamerahusets dæksel, der fulgte med kameraet, og være omhyggelig med først at fjerne alt støv og andre fremmedlegemer, der kan sidde fast på kameraholderen, objektivfatningen og kamerahuset. Undgå at sætte dækslet på eller udskifte linser i støvede omgivelser.

Skulle fremmedlegemer finde vej ind på billedsensoren, skal du rense sensoren manuelt ( 0 Rengøring af billedsensoren ) eller få sensoren renset af autoriseret Nikon-servicepersonale. Fotografier påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på sensoren kan retoucheres ved hjælp af de rene billedmuligheder, der er tilgængelige i nogle billedbehandlingsapplikationer.

Service af kamera og tilbehør

Kameraet er en præcisionsenhed og kræver regelmæssig service. Nikon anbefaler, at kameraet inspiceres af den originale forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant én gang hvert til andet år, og at det efterses én gang hvert tredje til femte år (bemærk, at der opkræves gebyrer for disse tjenester). Hyppig inspektion og service anbefales især, hvis kameraet bruges professionelt. Alt tilbehør, der regelmæssigt bruges sammen med kameraet, såsom linser eller valgfri flashenheder, skal medfølge, når kameraet efterses eller serviceres.