Du vil opdage, at den indbyggede blitz forbedrer den fotografiske oplevelse i en række forskellige situationer, herunder når belysningen er dårlig, eller når du skal udfylde skygger og motiver i modlys. Før du bruger den indbyggede blitz, skal du hæve den ved at skubbe flash-pop-up-kontrollen.

 1. Skub flash-pop-up-kontrollen for at hæve den indbyggede flash.

 2. Vælg en blitztilstand.

  Vælg blitztilstand i i eller fotooptagelsesmenuen, og vælg en blitztilstand.

 3. Tag et billede efter at have trykket udløserknappen halvt ned for at fokusere.

Flash-tilstande

Brug indstillingen Blitztilstand i i eller fotooptagelsesmenuen til at vælge den effekt, der frembringes af blitzen. De tilgængelige muligheder varierer med den valgte optagetilstand.

Mulighed Beskrivelse Tilgængelig i
I Udfyldningsflash (synkronisering med frontgardin): Flashen udløses ved hvert billede. P , S , A , M
J Reduktion af røde øjne : Bruges til portrætter. Lampen til reduktion af røde øjne lyser, før blitzen udløses, for at reducere "røde øjne". P , S , A , M
L Langsom synkronisering : Som for "udfyldningsflash", bortset fra at lukkerhastigheden sænkes automatisk for at fange baggrundslys om natten eller under svagt lys. P , A
K Langsom synkronisering + røde øjne : Bruges til portrætter eller lignende billeder taget mod en nat- eller aftenbaggrund. Ud over at udføre rød-øje-reduktion bruger kameraet langsomme lukkerhastigheder til at fange baggrundslys. P , A
M Synkronisering med bagerste gardin : Normalt udløses flashen, når lukkeren åbnes (synkronisering med frontgardin); i synkronisering med baggardin, udløses flashen lige før lukkeren lukker. Langsom synkronisering er automatisk aktiveret i tilstande P og A. P , S , A , M
X Auto : Flashen udløses automatisk efter behov, når belysningen er dårlig, eller motivet er i modlys. b , k , p , n , s , f , V , T , U , 5
s Auto + rød-øje-reduktion : Som for "rød-øje-reduktion", bortset fra at flashen kun udløses efter behov. b , k , p , n , s , f , V , T , U , 5
t Automatisk langsom synkronisering : Som for "langsom synkronisering", bortset fra at flashen kun udløses efter behov. o
u Automatisk langsom synkronisering + røde øjne : Som for "langsom synkronisering + røde øjne", bortset fra at flashen kun udløses efter behov. o
s Blitz slukket : Blitzen udløses ikke. b , P , S , A , M , k , p , n , o , s , f , V , T , U , 5

Sænkning af den indbyggede flash

For at spare strøm, når blitzen ikke er i brug, skal du trykke den forsigtigt nedad, indtil låsen klikker på plads.

Brug af den indbyggede flash

 • Fjern modlysblænder for at forhindre skygger.
 • Hvis den indbyggede flash bruges med kontinuerlig lav hastighed eller kontinuerlig høj hastighed valgt til udløsertilstand, tages der kun ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen. Valg af kontinuerlig højhastighed (udvidet) muliggør burst-fotografering og deaktiverer den indbyggede flash.
 • Udløseren kan kortvarigt deaktiveres for at beskytte blitzen, efter at den har været brugt til flere på hinanden følgende billeder. Blitzen kan bruges igen efter en kort pause.

Lukkerhastigheder tilgængelige med den indbyggede flash

Lukkerhastigheden kan indstilles som følger, når den indbyggede flashenhed bruges:

Mode Lukketid
b , p , n , s , f , 0 , V , T , U , 5 Indstilles automatisk af kameraet (1/200 s–1/60 s)
k Indstilles automatisk af kameraet (1/200 s–1/30 s)
o Indstilles automatisk af kameraet (1/200 s–2 s)
P , A Indstilles automatisk af kameraet (1/200 s–1/60 s) *
S 1/200 s–30 s
M 1/200 s–30 s, Pære , Tid

Lukkerhastigheden kan indstilles så langsom som 30 sek., hvis langsom synkronisering, synkronisering med bagerste gardin eller langsom synkronisering med reduktion af røde øjne er valgt til flashtilstand.

Blænde, følsomhed og flashområde

Flashens rækkevidde varierer med følsomhed (ISO-ækvivalens) og blænde.

Blænde ved ISO svarende til Omtrentlig rækkevidde
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200 m ft
1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0,7-5,0 2 ft 4 in.–16 ft 5 in.
2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0,6-3,5 2 ft-11 ft 6 in.
2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 0,6-2,5 2 ft-8 ft 3 in.
4 5.6 8 11 16 22 32 0,6-1,8 2 ft-5 ft 11 in.
5.6 8 11 16 22 32 0,6-1,3 2 ft-4 ft 3 in.
8 11 16 22 32 0,6-0,9 2 fod-3 fod

Blitzen har et minimumsområde på omkring 0,6 m (2 fod).

Flash-kompensation

Flashkompensation bruges til at ændre flashudladningen fra –3 EV til +1 EV, hvilket ændrer lysstyrken af hovedmotivet i forhold til baggrunden. Som standard foretages justeringer af eksponeringskompensation i trin på 1/3 EV. Dette kan ændres til 1/2 EV ved hjælp af brugerdefineret indstilling b1 ( EV-trin for eksponeringskontrol ). Flasheffekten kan øges for at få hovedmotivet til at fremstå lysere eller reduceret for at forhindre uønskede højlys eller refleksioner. Generelt skal du vælge positive værdier for at gøre hovedmotivet lysere, negative værdier for at gøre det mørkere.

For at vælge en værdi for blitzkompensation skal du bruge punktet Blitzkompensation i fotooptagelsesmenuen. Ved andre værdier end ±0,0 vises et Y -ikon på optagedisplayet.

Normal flasheffekt kan genoprettes ved at indstille flashkompensation til ±0,0. Blitzkompensation nulstilles ikke, når kameraet er slukket.

FV lås

Denne funktion bruges til at låse flashudladningen, hvilket gør det muligt at omkomponere billeder uden at ændre flashniveauet og sikre, at flashudladningen er passende til motivet, selv når motivet ikke er placeret i midten af billedet. Flashoutput justeres automatisk for ændringer i ISO-følsomhed og blænde. FV-lås er ikke tilgængelig i tilstandene b , h og q .

Sådan bruger du FV-lås:

 1. Tildel FV-lås til en kamerakontrol.

  Tildel FV-lås til en kontrol ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 ( brugerdefinerede kontroller (optagelse) ).

 2. Hæv blitzen.

  Skub flash-pop-up-kontrollen for at hæve den indbyggede flash.

 3. Fokus.

  Placer motivet i midten af billedet, og tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

 4. Lås blitzniveauet.

  Efter at have bekræftet, at flash-klar-indikatoren ( c ) vises på kameraets display, skal du trykke på den kontrol, der blev valgt i trin 1. Flashenheden udsender en monitor-forflash for at bestemme det passende flashniveau. Flashudgang vil blive låst på dette niveau, og FV-låsikonet ( r ) vises på kameraets display.

 5. Komponer billedet igen.

  Flash-output forbliver låst til den værdi, der blev målt i trin 4.

 6. Tag billedet.

  Tryk udløserknappen helt ned for at optage. Hvis det ønskes, kan der tages yderligere billeder uden at udløse FV-låsen.

 7. Frigør FV-låsen.

  Tryk på den kontrol, der blev valgt i trin 1 for at frigøre FV-låsen. Bekræft, at FV-låseikonet ( r ) ikke længere vises.

Valgfri flash-enheder

Tænd for flashenheden, og vælg TTL for Flashkontrol > Flashkontroltilstand (ekstern) (SB-500, SB-400 eller SB-300), eller indstil flashkontroltilstanden til TTL, monitorforflash q A eller monitor pre-flash A (andre flashenheder; se dokumentationen, der fulgte med flashenheden for detaljer).