Hold S -knappen nede, og drej hovedkommandohjulet for at justere kameraets lysfølsomhed i henhold til mængden af tilgængeligt lys. Den aktuelle indstilling vises i optagedisplayet. Vælg mellem indstillinger fra ISO 100 til ISO 51200; indstillinger omkring 1 og 2 EV over 51200 er også tilgængelige til specielle situationer. h -tilstand og alle q -tilstande bortset fra 4 tilbyder en ekstra ISO-A (auto) mulighed.

S knap

Hovedkommandohjul

ISO-følsomhed

Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys skal der til for at foretage en eksponering, hvilket muliggør hurtigere lukkertider eller mindre blænde, men jo mere sandsynligt er billedet påvirket af støj (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer). Støj er især sandsynlig ved indstillingerne Hi 1 og Hi 2 .

Hej 1 og Hej 2

Hi 1 og Hi 2 svarer til henholdsvis ISO-følsomhed 1 og 2 EV over den højeste numeriske værdi. Hi 1 svarer til ISO 102400, Hi 2 til ISO 204800.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

I tilstandene P , S , A og M , kan automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveres eller deaktiveres ved at holde S -knappen nede og dreje det underordnede kommandohjul. Når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret, justeres ISO-følsomheden automatisk, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den værdi, der er valgt med S -knappen og hovedkommandohjulet. For at forhindre, at ISO-følsomheden bliver for høj, kan du vælge en øvre grænse på fra ISO 200 til Hi 2 ved at bruge indstillingerne for ISO-følsomhed > Maksimal følsomhed i menuen til fotooptagelse.

Underkommandoskive

S knap

Når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret, viser optagedisplayet ISO AUTO . Når følsomheden ændres fra den værdi, brugeren har valgt, vises den ændrede værdi i displayet.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

Hvis den ISO-følsomhed, der er valgt af brugeren, er højere end den, der er valgt for Maksimal følsomhed , når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret, vil den værdi, brugeren har valgt, blive brugt i stedet. Når der bruges en blitz, vil lukkerhastigheden være begrænset til værdier mellem den hastighed, der er valgt for brugerdefineret indstilling e1 ( blitzsynkroniseringshastighed ) og den hastighed, der er valgt for brugerindstilling e2 ( blitzlukkerhastighed ).