Brug knappen A ( L ) til at beskytte billeder mod utilsigtet sletning. Bemærk, at dette ikke forhindrer, at billeder slettes, når hukommelseskortet formateres.

  1. Vælg et billede.

    Tryk på K knappen for at starte afspilningen og få vist et billede, du vil beskytte.

  2. Tryk på knappen A ( L ).

    Beskyttede billeder er angivet med et P -ikon; For at fjerne beskyttelsen skal du vise billedet og trykke på A ( L )-knappen igen.

Fjernelse af beskyttelse fra alle billeder

For at fjerne beskyttelsen fra alle billeder i den eller de mapper, der aktuelt er valgt til Afspilningsmappe i afspilningsmenuen, skal du vælge Fjern beskyttelse af alle i menuen i.