Fjernbetjente flashenheder kan styres via optiske signaler fra en valgfri flashenhed, der er monteret på kameraets tilbehørssko og fungerer som en masterflash (optisk AWL). For oplysninger om kompatible flashenheder, se "Nikon Creative Lighting System" ( 0 Nikon Creative Lighting System ). Hvis den pågældende flashenhed er en SB-500, kan indstillingerne justeres fra kameraet (se nedenfor); ellers skal indstillingerne justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller som beskrevet i dokumentationen, der følger med enheden. For information om flashplacering og andre emner, se dokumentationen, der følger med flashenhederne. Den indbyggede flashenhed kan ikke bruges som masterflash.

Brug af SB-500

Når en valgfri SB-500-flashenhed er monteret på kameraets tilbehørssko, vises indstillinger for trådløs blitz under Blitzstyring i fotooptagelsesmenuen. Hvis du vælger Optical AWL i menuen Wireless flash options , aktiveres gruppeflashfotografering.

 1. C : Vælg indstillinger for gruppeblitz .

  Fremhæv Gruppeblitzindstillinger i flashkontroldisplayet, og tryk på 2 .

 2. C : Juster indstillinger for masterblitzen.

  Vælg flashkontroltilstand og flashniveau for masterflashen og flashenhederne i hver gruppe:

  • TTL : i-TTL flash kontrol
  • q A : Automatisk blænde (kun tilgængelig med kompatible flashenheder)
  • M : Vælg blitzniveauet manuelt
  • – – (fra) : Enhederne udløses ikke, og flashniveauet kan ikke justeres

  Indstil masterblitzen til kanal 3.

 3. f : Indstil de fjernbetjente flashenheder til kanal 3.

 4. f : Gruppér de eksterne flashenheder.

  Vælg en gruppe (A eller B) for hver fjernbetjent flashenhed. Selvom der ikke er nogen begrænsning på antallet af fjernbetjente flashenheder, der kan bruges, er det praktiske maksimum tre pr. gruppe. Med mere end dette tal vil lyset, der udsendes af de fjernbetjente flashenheder, forstyrre ydeevnen.

 5. C / f : Komponer billedet.

  Komponer billedet og arranger flashenhederne. Se dokumentationen, der følger med flashenhederne, for at få flere oplysninger. Når du har arrangeret enhederne, skal du trykke på testknappen på masterblitzen for at testudfyre blitzen og bekræfte, at enhederne fungerer normalt.

 6. C / f : Tag billedet.

  Tag billedet efter at have bekræftet, at de blitzklare lys for alle flashenheder er tændt.

Bemærk: Fjernfotografering med blitz

Placer sensorvinduerne på fjernflashenhederne for at opfange lyset fra masterflashen (særlig forsigtighed er påkrævet, hvis kameraet ikke er monteret på et stativ). Sørg for, at direkte lys eller stærke refleksioner fra de fjernbetjente flashenheder ikke trænger ind i kameralinsen (i TTL-tilstand) eller fotocellerne på de fjernbetjente flashenheder ( q A -tilstand), da dette kan forstyrre eksponeringen. Vælg lav ISO-følsomhed eller små blændeåbninger (høje f-tal) for at forhindre lavintensive timing-blitz, der udsendes af masterflashen, i at blive vist på billeder taget på kort afstand. Når du har placeret de fjernbetjente flashenheder, skal du tage et testbillede og se resultaterne på kameraets display.