Nye muligheder for brugerdefineret indstilling f2 "Brugerdefinerede kontroller (optagelse)": "Gem fokusposition" og "Genkald fokusposition"

Gem fokusposition og Genkald fokusposition er blevet føjet til de roller, der kan tildeles til kamerakontroller ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 ( brugerdefinerede kontroller (optagelse) ). Du kan gemme den aktuelle fokusposition ved at tildele Gem fokusposition til Lens Fn-knappen og derefter trykke på og holde Fn- knappen på objektivet nede. Den gemte position kan gendannes øjeblikkeligt ved at tildele Genkald fokusposition til Lens Fn2-knappen og trykke på Fn2- knappen på objektivet ("hukommelsesgenkaldelse"). Du kan finde dette nyttigt, hvis du ofte vender tilbage til motiver med en fast fokusafstand.

 • Hukommelsesgenkaldelse er kun tilgængelig, når et Z-monteringsobjektiv med autofokus udstyret med Fn- og Fn2 -knapper er monteret på kameraet. Hvis objektivet ikke er udstyret med en Fn2 -knap, kan kameraet ikke gemme fokuspositionen, selvom Gem fokuspositionen er tildelt objektivets Fn- knap.
 • Fokuspositioner kan gemmes og genkaldes i både foto- og filmtilstand.
 • Fokuspositioner kan gemmes i enhver fokustilstand.
 • Den gemte fokusposition nulstilles, når objektivet tages af.

Hukommelse Genkald

 1. Vælg Gem fokusposition for brugerdefineret indstilling f2 ( Brugerdefinerede kontroller (Optagelse) ) > Objektiv Fn-knap .

 2. Vælg Genkald fokusposition for brugerdefineret indstilling f2 ( Brugerdefinerede kontroller (Optagelse) ) > Objektiv Fn2-knap .

 3. Fokuser på det ønskede motiv i optagedisplayet, og tryk og hold objektivets Fn- knap nede.

  Hvis handlingen lykkes, vises et ikon i optagedisplayet for at angive, at fokuspositionen er blevet gemt.

 4. Tryk på objektivets Fn2- knap.

  • Den gemte fokusposition gendannes.
  • Ved at holde på objektivets Fn2- knap aktiveres manuel fokusering, og kameraet vil ikke genfokusere, hvis udløserknappen trykkes halvt ned, mens kontrollen er trykket ned.

Forsigtig: Hukommelsesgenkaldelse

 • Fokuspositioner kan ikke gemmes, mens optageinformation vises.
 • Ændringer i den omgivende temperatur kan resultere i, at fokus genkaldes til en anden position end den, hvor den blev gemt.
 • Tidligere gemte fokuspositioner har en tendens til at ændre sig, hvis de genkaldes, efter at objektivets brændvidde er justeret via zoom. Hvis en gemt fokusposition genkaldes, efter at objektivets brændvidde er justeret, vil kameraet afgive fire korte bip, forudsat at en anden indstilling end Fra er valgt for Bip-indstillinger > Bip til/fra i opsætningsmenuen.

Bip

 • Hvis en anden indstilling end Fra er valgt for Bip-indstillinger > Bip til/fra i opsætningsmenuen, vil kameraet afgive to korte bip, når en fokusposition gemmes eller genkaldes i fototilstand.
 • Der lyder ikke et bip i lydløs fotografering, filmtilstand, eller når Off er valgt for Beep-indstillinger > Beep til/fra .