For at aktivere den elektroniske lukker og eliminere støj og vibrationer forårsaget af betjening af den mekaniske lukker, skal du vælge Til for Stille fotografering i fotooptagelsesmenuen. Uanset indstillingen valgt for bip-indstillinger i opsætningsmenuen, lyder der ingen bip, når kameraet fokuserer, eller mens selvudløseren tæller ned. Bemærk, at den elektroniske lukker vil blive brugt uanset den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling d4 ( lukkertype ).

Et ikon vises, mens lydløs fotografering er aktiveret. I andre udløsertilstande end Continuous H (udvidet) bliver displayet kortvarigt mørkt, når lukkeren udløses for at signalere, at et billede er taget.

Aktivering af lydløs fotografering ændrer billedfremføringshastighederne for kontinuerlig udløsertilstande og deaktiverer nogle funktioner, herunder høj ISO-følsomhed (Hi 1, Hi 2), blitz, støjreduktion med lang eksponering og flimmerreduktion.

Stille fotografering

Hvis du vælger Til for lydløs fotografering, dæmpes lukkeren, men dette fritager ikke fotografer for behovet for at respektere deres motivers privatliv og billedrettigheder. Selvom støjen fra den mekaniske lukker er dæmpet, kan andre lyde stadig høres, for eksempel under autofokus eller blændejustering. Under lydløs fotografering kan flimmer, bånd eller forvrængning være synligt på displayet og på det endelige billede under lysstofrør, kviksølvdampe eller natriumlamper, eller hvis kameraet eller motivet bevæger sig under optagelse. Skarvede kanter, farvekanter, moiré og lyse pletter kan også forekomme. Lyse områder eller bånd kan forekomme i nogle områder af billedet med blinkende skilte og andre intermitterende lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt belyses af en strobe eller en anden skarp, kortvarig lyskilde.