Kameraet kan bruges med Z-fatningsobjektiver. Før du påsætter eller fjerner objektiver, skal du kontrollere, at kameraets afbryder er i OFF -position. Vær omhyggelig med at forhindre støv i at trænge ind i kameraet, når objektivet eller kameradækslet fjernes, og sørg for at fjerne objektivdækslet, før du tager billeder. Det objektiv, der generelt bruges i denne vejledning til illustrative formål, er en NIKKOR Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.

Fjern kamerahusets hætte

Fjern det bagerste objektivdæksel

Monteringsmærke (kamera)

Monteringsmærke (linse)

Juster monteringsmærkerne

G

Rør ikke ved billedsensoren eller objektivets kontakter.

Drej linsen som vist, indtil den klikker på plads

F Mount linser

Sørg for at tilslutte FTZ-fatningsadapteren (tilgængelig separat), før du bruger F-fatningsobjektiver. Forsøg på at fastgøre objektiver med F-fatning direkte til kameraet kan beskadige objektivet eller billedsensoren.

Aftagelige linser

Sørg for, at kameraet er slukket, når du fjerner eller udskifter objektiver. For at fjerne objektivet skal du trykke på og holde objektivudløserknappen ( q ) nede, mens du drejer objektivet med uret ( w ). Efter fjernelse af objektivet skal du sætte objektivdækslerne og kamerahusets dæksel på igen.