For at se Min menu skal du vælge fanen O i kameramenuerne.

Indstillingen MIN MENU kan bruges til at oprette og redigere en tilpasset liste med op til 20 elementer fra menuerne afspilning, fotooptagelse, filmoptagelse, brugerdefinerede indstillinger, opsætning og retouchering. Hvis det ønskes, kan de seneste indstillinger vises i stedet for Min menu.

Indstillinger kan tilføjes, slettes og omarrangeres som beskrevet nedenfor.

Tilføjelse af indstillinger til Min menu

 1. Vælg Tilføj elementer .

  I Min menu ( O ) skal du fremhæve Tilføj elementer og trykke på 2 .

 2. Vælg en menu.

  Fremhæv navnet på menuen, der indeholder den mulighed, du ønsker at tilføje, og tryk på 2 .

 3. Vælg et element.

  Fremhæv det ønskede menupunkt, og tryk på J .

 4. Placer det nye emne.

  Tryk på 1 eller 3 for at flytte det nye element op eller ned i Min menu. Tryk på J for at tilføje det nye element.

 5. Tilføj flere varer.

  De punkter, der aktuelt vises i Min menu, er markeret med et flueben. Elementer angivet med et V -ikon kan ikke vælges. Gentag trin 1-4 for at vælge yderligere elementer.

Sletning af indstillinger fra min menu

 1. Vælg Fjern elementer .

  I Min menu ( O ) skal du fremhæve Fjern elementer og trykke på 2 .

 2. Vælg elementer.

  Fremhæv elementer, og tryk på 2 for at vælge eller fravælge. Udvalgte elementer er markeret med et flueben.

 3. Slet de valgte elementer.

  Tryk J En bekræftelsesdialog vil blive vist; tryk på J igen for at slette de valgte elementer.

Sletning af elementer i min menu

For at slette det punkt, der er fremhævet i Min menu, skal du trykke på O knappen. En bekræftelsesdialog vil blive vist; tryk på O igen for at fjerne det valgte punkt fra Min menu.

Omarrangering af indstillinger i Min menu

 1. Vælg Ranger elementer .

  I Min menu ( O ) skal du fremhæve Ranger elementer og trykke på 2 .

 2. Vælg et element.

  Fremhæv det emne, du ønsker at flytte, og tryk på J .

 3. Placer emnet.

  Tryk på 1 eller 3 for at flytte punktet op eller ned i Min menu, og tryk på J . Gentag trin 2-3 for at flytte yderligere elementer.

 4. Afslut til Min menu.

  Tryk på G knappen for at vende tilbage til Min menu.

Seneste indstillinger

For at få vist de tyve senest brugte indstillinger skal du vælge m SENESTE INDSTILLINGER for O MIN MENU > Vælg fane .

 1. Vælg faneblad Vælg .

  I Min menu ( O ) skal du fremhæve Vælg fane og trykke på 2 .

 2. Vælg m SENESTE INDSTILLINGER .

  Fremhæv m SENESTE INDSTILLINGER , og tryk på J . Navnet på menuen ændres fra "MIN MENU" til "SENESTE INDSTILLINGER".

Menupunkter føjes til toppen af menuen med seneste indstillinger, efterhånden som de bruges. For at se Min menu igen skal du vælge O MIN MENU for m SENESTE INDSTILLINGER > Vælg fane .

Fjernelse af elementer fra menuen Seneste indstillinger

For at fjerne et element fra menuen med seneste indstillinger skal du fremhæve det og trykke på O knappen. En bekræftelsesdialog vil blive vist; tryk på O igen for at slette det valgte element.