Kameraet kan tilsluttes til high-definition videoenheder ved hjælp af et tredjeparts HDMI-kabel (type D). Sluk altid kameraet, før du tilslutter eller frakobler et HDMI-kabel.

Tilslut til kamera

Tilslut til high-definition enhed (vælg kabel med stik til HDMI-enhed)

Tilslutning til HDMI-tv

Når du har tilsluttet kameraet til et HDMI-tv eller en anden skærm, skal du indstille enheden til HDMI-kanalen, derefter tænde for kameraet og trykke på K knappen. Under afspilning vil billederne blive vist på fjernsynsskærmen. Lydstyrken kan justeres ved hjælp af fjernsynets knapper; kameraets kontroller kan ikke bruges.

Tilslutning til andre HDMI-enheder

Brug indstillingen HDMI i opsætningsmenuen til at justere indstillingerne for HDMI-output.

  • Udgangsopløsning : Vælg formatet for billeder, der sendes til HDMI-enheden. Hvis Auto er valgt, vil kameraet automatisk vælge det passende format.
  • Outputområde : Auto anbefales i de fleste situationer. Hvis kameraet ikke er i stand til at bestemme det korrekte RGB-videosignaludgangsområde for HDMI-enheden, kan du vælge Begrænset område for enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 16 til 235 eller Fuldt område for enheder med et RGB-videosignalindgangsområde på 0 til 255. Vælg Begrænset rækkevidde, hvis du bemærker et tab af detaljer i skygger, Fuldt område, hvis skyggerne er "udvaskede" eller for lyse.

HDMI udgang

HDMI-udgang er ikke tilgængelig, mens film optages med filmrammestørrelser på 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p eller 1920 × 1080 slowmotion, eller når kameraet er tilsluttet en computer, der kører Camera Control Pro 2.