For at zoome ind under fuldskærms afspilning skal du trykke på X eller trykke på J .

Navigationsvindue

Vejledning på skærmen

Mens zoom er aktiveret, kan du:

  • Zoom ind eller ud/se andre områder af billedet : Tryk på X eller brug strækbevægelser til at zoome ind til maksimalt ca. 21× for store billeder, 16× for mellemstore billeder og 10× for små billeder oprettet med DX (24× 16) valgt til billedområde. Tryk på W eller brug knibbevægelser for at zoome ud. Mens billedet er zoomet ind, kan du bruge multivælgeren eller lade en finger glide hen over skærmen for at se områder, der i øjeblikket ikke er synlige på skærmen. Hold multivælgeren nede for at rulle hurtigt til andre områder af rammen. Et navigationsvindue vises i nogle få sekunder efter at zoomforholdet er ændret; det område, der aktuelt er synligt i displayet, er angivet med en gul kant. Linjen under navigationsvinduet viser zoomforholdet, der bliver grønt ved 1 : 1.
  • Vælg ansigter : Ansigter, der registreres under zoom, er angivet med hvide kanter i navigationsvinduet. Drej underkommandohjulet, eller tryk på guiden på skærmen for at se andre ansigter.
  • Se andre billeder : Drej hovedkommandohjulet eller tryk på e eller f -ikonerne nederst på skærmen for at se den samme placering på andre billeder med det aktuelle zoomforhold. Afspilningszoom annulleres, når en film vises.
  • Vend tilbage til optagetilstand : Tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på K knappen for at gå tilbage til optagetilstand.
  • Vis menuerne : Tryk på G for at se menuerne.