Nikons avancerede Creative Lighting System (CLS) tilbyder forbedret kommunikation mellem kameraet og kompatible flashenheder for forbedret flashfotografering.

CLS-kompatible flash-enheder

Følgende funktioner er tilgængelige med CLS-kompatible flashenheder:

SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Enkelt blitz i-TTL i-TTL balanceret udfyldningsflash 1
Standard i-TTL udfyldningsflash  2  2  2
q A Automatisk blænde  3
EN Ikke-TTL auto  3
GN Manual for afstandsprioritet
M brugervejledning  4  4  4
RPT Gentagende flash
Optisk avanceret trådløs belysning Mestre Fjernbetjening af blitz  4
i-TTL i-TTL  4
[A:B] Hurtig trådløs flashkontrol  5
q A Automatisk blænde
EN Ikke-TTL auto
M brugervejledning  4
RPT Gentagende flash
Fjern i-TTL i-TTL
[A:B] Hurtig trådløs flashkontrol
q A/A Automatisk blænde/
Ikke-TTL auto
 6  6
M brugervejledning
RPT Gentagende flash
Radiostyret avanceret trådløs belysning
Farveinformationskommunikation (flash)
Farveinformationskommunikation (LED-lys)
Auto FP High-Speed Sync 7
FV-lås 8
Reduktion af røde øjne
Kameramodelleringsbelysning
Samlet flashkontrol
Firmwareopdatering til kameraflashenhed  9

Ikke tilgængelig med spotmåling.

Kan også vælges med flashenhed.

q A / A -tilstandsvalg udført på flashenhed ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger.

Kan kun vælges ved hjælp af kameraets flashkontrolindstilling .

Kun tilgængelig under nærbilleder.

Valg af q A og A afhænger af den indstilling, der er valgt med masterblitzen.

Kun tilgængelig i i-TTL , q A , A , GN , og M flash-kontroltilstande.

Kun tilgængelig i i-TTL-flashstyringstilstand, eller når blitzen er indstillet til at udsende monitorforflash i q A- eller A -flashstyringstilstand.

Firmwareopdateringer til SB-910 og SB-900 kan udføres fra kameraet.

SU-800 trådløs Speedlight Commander

Når SU-800 er monteret på et CLS-kompatibelt kamera, kan den bruges som kommandostyring til SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 eller SB -R200 flashenheder i op til tre grupper. Selve SU-800 er ikke udstyret med blitz.

Flash-kompensation

I i-TTL og autoblænde ( q A ) flashstyringstilstande føjes den flashkompensation, der er valgt med den valgfri flashenhed eller kameraets Flashkontrolindstilling , til den flashkompensation, der er valgt med indstillingen Flashkompensation i fotooptagelsesmenuen.

Bemærkninger om valgfri flash-enheder

Se flashenhedens manual for detaljerede instruktioner. Hvis enheden understøtter CLS, se afsnittet om CLS-kompatible digitale spejlreflekskameraer. Bemærk, at dette kamera ikke er inkluderet i kategorien "digital SLR" i SB-80DX, SB-28DX og SB-50DX manualerne.

i-TTL-flashstyring kan bruges ved ISO-følsomheder mellem 100 og 12800. Ved værdier over 12800 opnås de ønskede resultater muligvis ikke ved nogle områder eller blændeindstillinger. Hvis flash-klar-indikatoren ( c ) blinker i ca. tre sekunder, efter at et billede er taget i i-TTL eller ikke-TTL auto-tilstand, er flashen udløst med fuld styrke, og billedet kan være undereksponeret (kun CLS-kompatible flashenheder ).

Når et SC-serie 17, 28 eller 29 synkroniseringskabel bruges til flashfotografering uden for kameraet, opnås den korrekte eksponering muligvis ikke i i-TTL-tilstand. Vi anbefaler, at du vælger standard i-TTL udfyldningsflash. Tag et testbillede, og se resultaterne på kameraets display.

I i-TTL skal du bruge flashpanelet eller hoppeadapteren, der fulgte med flashenheden. Brug ikke andre paneler såsom diffusionspaneler, da dette kan give forkert eksponering.

I tilstand P er den maksimale blænde (minimum f-tal) begrænset i henhold til ISO-følsomhed, som vist nedenfor:

Maksimal blændeåbning ved ISO svarende til:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 5 5.6 7.1 8 10 11 13

Hvis objektivets maksimale blænde er mindre end angivet ovenfor, vil den maksimale værdi for blænde være objektivets maksimale blænde.

AF-hjælpelys leveres af kameraet, ikke flashenheden; SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 og SB-400 giver dog reduktion af røde øjne.

Støj i form af streger kan forekomme i flashbilleder taget med et SD-9 eller SD-8A højtydende batteri, der er tilsluttet direkte til kameraet. Reducer ISO-følsomheden eller øg afstanden mellem kameraet og strømforsyningen.

Andre flash-enheder

Følgende flashenheder kan bruges i ikke-TTL auto og manuel tilstand.

Flash enhed

Flash-tilstand

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1 , SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
EN Ikke-TTL auto
M brugervejledning
G Gentagende flash
BAG Synkronisering af baggardin 2

Flashtilstand indstilles automatisk til TTL, og udløseren er deaktiveret. Indstil flashenheden til A (ikke-TTL auto flash).

Tilgængelig, når kameraet bruges til at vælge blitztilstand.

FV lås

Området målt for FV-lås er som følger:

Flash enhed Flash-tilstand Målt areal
Stand-alone flashenhed i-TTL 6 mm cirkel i midten af rammen
q A Område målt af flasheksponeringsmåler
Bruges med andre flashenheder (avanceret trådløs belysning) i-TTL Hele rammen
q A Område målt af flasheksponeringsmåler
EN

Studio Strobe belysning

For at justere farven og lysstyrken af visningen gennem objektivet, så billederne er nemmere at indramme, skal du vælge Fra for brugerdefineret indstilling d7 ( Anvend indstillinger til livevisning ).