Tryk på i -knappen for at få vist i -menuen.

Fremhæv elementer ved hjælp af multivælgeren, og tryk på J for at få vist valgmuligheder, fremhæv derefter en indstilling, og tryk på J for at vælge den og vende tilbage til i -menuen (for at forlade det forrige display uden at ændre indstillinger, tryk på i -knappen).

Kommandohjulene

Du kan også justere indstillinger for fremhævede elementer ved at dreje hovedkommandohjulet for at vælge en indstilling og derefter trykke på J (undervalg, hvis de er tilgængelige, kan vælges ved at dreje underkommandohjulet; i nogle tilfælde kan de samme muligheder være valgt ved hjælp af en af drejeknappen). Den aktuelle indstilling vil også blive valgt, hvis du fremhæver et andet punkt med multivælgeren eller trykker udløserknappen halvt ned.