Se dette afsnit for oplysninger om indikatorerne på kameraets display (skærm og søger). Til illustrationsformål vises displayene med alle indikatorer tændt.

Skærmen: Fototilstand

Følgende indikatorer vises på skærmen i fototilstand.

1 Optagetilstand
2 Fleksibel programindikator
3 Brugerindstillingstilstand
4 AF-område beslag
5 Flash-tilstand
6

Interval timer indikator

"Ur ikke indstillet"-indikator

"Intet hukommelseskort"-indikator

7 Frigivelsestilstand
8 Fokuspunkt
9 Fokustilstand
10 AF-områdetilstand
11 Aktiv D-Lighting
12 Billedkontrol
13

Bluetooth-forbindelsesindikator

Flytilstand

14 hvidbalance
15 Billedestørrelse
16 Billede kvalitet
17 i ikon
18

Indikator for eksponeringsbracketing

WB bracketing indikator

ADL bracketing indikator

HDR indikator

Multieksponeringsindikator

19

Antal resterende billeder i eksponeringsbracketingsekvens

Antal resterende billeder i hvidbalance-bracketingsekvens

Antal resterende billeder i ADL-bracketingsekvens

HDR eksponeringsforskel

Antal eksponeringer (flere eksponeringer)

20

Eksponeringsindikator

Visning af eksponeringskompensation

Bracketing-fremskridtsindikator:

Eksponeringsbracketing

21 Flash-klar indikator
22 "k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer)
23 Antal resterende eksponeringer
24

Wi-Fi-forbindelsesindikator

Tilslutningsindikator for fjernbetjening

25 ISO-følsomhed
26

ISO-følsomhedsindikator

Auto ISO-følsomhedsindikator

27 Indikator for eksponeringskompensation
28 Blitzkompensationsindikator
29 Blænde
30 Emnesporing
31 Lukketid
32 FV lås indikator
33 Måling
34 Fokus indikator
35 Batteriindikator
36 Flimmerregistrering
37

Lukker type

Stille fotografering

38 Eksponeringsforsinkelsestilstand
39 Autoeksponering (AE) lås
40 Optisk VR-indikator
41 Berøringsskydning
42 Indikator for forhåndsvisning af livevisning
43 Temperatur advarsel

Temperaturadvarsler

Hvis kameraets temperatur bliver forhøjet, vil en temperaturadvarsel blive vist sammen med en nedtællingstimer (timeren bliver rød, når tredive sekunders mærket nås). I nogle tilfælde kan timeren blive vist umiddelbart efter, at kameraet er tændt. Når timeren når nul, slukkes optagedisplayet automatisk for at beskytte kameraets interne kredsløb.

Informationsdisplayet

1 Optagetilstand
2 Fleksibel programindikator
3 Brugerindstillingstilstand
4 Lukketid
5 Blænde
6

Indikator for eksponeringsbracketing

WB bracketing indikator

ADL bracketing indikator

HDR indikator

Multieksponeringsindikator

7 "k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer)
8 Antal resterende eksponeringer
9

Eksponeringsindikator

Visning af eksponeringskompensation

Bracketing-fremskridtsindikator:

Eksponeringsbracketing

WB bracketing

ADL bracketing

10 i ikon
11 ISO-følsomhed
12

ISO-følsomhedsindikator

Auto ISO-følsomhedsindikator

13 FV lås indikator
14 Autoeksponering (AE) lås
15 Blitzkompensationsindikator
16

Indikator for eksponeringskompensation

Eksponeringskompensationsværdi

17

Bluetooth-forbindelsesindikator

Flytilstand

18

Wi-Fi-forbindelsesindikator

Fjernbetjeningsforbindelsesindikator

19 Indikator for lang eksponeringsstøjreduktion
20

Lukker type

Stille fotografering

21 Eksponeringsforsinkelsestilstand
22

Interval timer indikator

"Ur ikke indstillet"-indikator

23 Flashkontroltilstand
24 "Bip"-indikator
25 Batteriindikator
26 Indbygget Wi-Fi
27 Frigivelsestilstand
28 AF-områdetilstand
29 Fokustilstand
30 Optisk VR
31 Aktiv D-Lighting
32 Måling
33 Billedestørrelse
34 hvidbalance
35 Billedkontrol
36 Billede kvalitet
37 Flash-tilstand
38 Temperatur advarsel

Skærmen: Filmtilstand

Følgende indikatorer vises på skærmen i filmtilstand.

1

Optagelsesindikator

"Ingen film"-indikator

2 Rammestørrelse og rate/billedkvalitet
3 Resterende tid
4 Filnavn
5 Udløsertilstand (stillfotografering)
6 Lydniveau
7 Mikrofonfølsomhed
8 Frekvensrespons
9 Elektronisk VR-indikator
10 Reduktion af vindstøj

Søgeren: Fototilstand

Følgende indikatorer vises i søgeren i fototilstand.

1 Batteriindikator
2 Indikator for forhåndsvisning af live view
3 Optisk VR-indikator
4 Flash-tilstand
5 Frigivelsestilstand
6 Fokustilstand
7 AF-områdetilstand
8 Aktiv D-Lighting indikator
9 Picture Control-indikator
10 hvidbalance
11 Billede kvalitet
12 Billedestørrelse
13

Bluetooth-forbindelsesindikator

Flytilstand

14

Wi-Fi-forbindelsesindikator

Tilslutningsindikator for fjernbetjening

15 Fokuspunkt
16 Registrering af flimmer
17 Emnesporing
18

Indikator for eksponeringsbracketing

WB bracketing indikator

ADL bracketing indikator

HDR indikator

Multieksponeringsindikator

19

Antal resterende billeder i eksponeringsbracketingsekvens

Antal resterende billeder i hvidbalance-bracketingsekvens

Antal resterende billeder i ADL-bracketingsekvens

HDR eksponeringsforskel

Antal eksponeringer (flere eksponeringer)

20 Flash-klar indikator
21 "k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer)
22 Antal resterende eksponeringer
23 ISO-følsomhed
24

ISO-følsomhedsindikator

Auto ISO-følsomhedsindikator

25 Indikator for eksponeringskompensation
26 Blitzkompensationsindikator
27

Eksponeringsindikator

Visning af eksponeringskompensation

Bracketing-fremskridtsindikator:

Eksponeringsbracketing

28 Blænde
29 Lukketid
30 Autoeksponering (AE) lås
31 Brugerindstillingstilstand
32 Fleksibel programindikator
33 Optagetilstand
34 Måling
35 Fokusindikator
36 FV lås indikator
37 Eksponeringsforsinkelsestilstand
38

Lukker type

Stille fotografering

39

Interval timer indikator

"Ur ikke indstillet"-indikator

"Intet hukommelseskort"-indikator

40 AF-område beslag
41 Temperatur advarsel

Søgeren: Filmtilstand

Følgende indikatorer vises i søgeren i filmtilstand.

1 Rammestørrelse og rate/billedkvalitet
2 Filnavn
3

Optagelsesindikator

"Ingen film"-indikator

4 Resterende tid
5 Udløsertilstand (stillfotografering)
6 Lydniveau
7 Mikrofonfølsomhed
8 Frekvensrespons
9 Reduktion af vindstøj
10 Elektronisk VR-indikator