b (auto)-tilstand kan også bruges til enkel "peg-og-skyd"-filmoptagelse.

 1. Tænd kameraet.

  Skærmen vil lyse.

 2. Vælg filmtilstand.

  Drej foto-/filmvælgeren til 1 . Bemærk, at den indbyggede flash og valgfri flashenheder ikke kan bruges, når kameraet er i filmtilstand.

 3. Vælg b -tilstand.

  Drej funktionsvælgeren til b .

  Funktionsvælger

 4. Start optagelsen.

  Tryk på filmoptageknappen for at starte optagelsen. Mens optagelsen er i gang, viser kameraet en optagelsesindikator og den resterende tid. Kameraet kan til enhver tid genfokuseres under optagelsen ved at trykke på dit motiv i displayet. Lyden optages via den indbyggede mikrofon; tildæk ikke mikrofonen under optagelse.

  Knap til filmoptagelse

  Optagelsesindikator

  Resterende tid

 5. Afslut optagelsen.

  Tryk på filmoptageknappen igen for at afslutte optagelsen. Hukommelseskortets adgangslampe lyser, mens kameraet er færdig med at gemme filmen på hukommelseskortet. Skub ikke hukommelseskortet ud eller fjern batteriet, før lampen er slukket, og optagelsen er fuldført.

  Adgangslampe til hukommelseskort

0 -ikonet

Et 0 -ikon angiver, at film ikke kan optages.

I filmtilstand kan billeder tages uden at afbryde optagelsen ved at trykke udløserknappen helt ned. Udløsertilstanden (enkeltbillede eller kontinuerlig) kan vælges, før optagelsen begynder, ved at bruge indstillingen Udløsertilstand (gem billede) i filmoptagelsesmenuen (bemærk, at uanset den valgte mulighed, kan der kun tages ét billede med hvert tryk, mens film optagelse er i gang). Et C -ikon blinker i displayet, når der tages et billede.

Tag billeder i filmtilstand

Bemærk, at indstillinger for fototilstand ikke gælder for billeder taget i filmtilstand, og at billeder kan tages, selv når motivet ikke er i fokus. Fotos optages i JPEG-format i fin kvalitet med de dimensioner, der aktuelt er valgt til filmrammestørrelse. Når Kontinuerlig er valgt for Udløsertilstand (gem billede) i filmoptagemenuen, varierer billedfremføringshastigheden, mens optagelsen er sat på pause, med den indstilling, der er valgt for Billedstørrelse/billedhastighed . Der kan tages op til 40 billeder med hver film.

Under optagelse

Flimmer, striber eller forvrængning kan være synlige på skærmen og i fotos og film optaget under lysstofrør, kviksølvdampe eller natriumlamper eller med motiver, der er i bevægelse, især hvis kameraet panoreres vandret, eller et objekt bevæger sig vandret med høj hastighed gennem rammen. Skarvede kanter, farvekanter, moiré og lyse pletter kan også forekomme. Lyse områder eller bånd kan forekomme i nogle områder af billedet med blinkende skilte og andre intermitterende lyskilder, eller hvis motivet kortvarigt oplyses af en strobe eller anden skarp, kortvarig lyskilde, mens støj (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) og uventede farver kan forekomme, hvis du zoomer ind på visningen gennem objektivet. Der kan forekomme flimmer, når der bruges strømblænde under filmoptagelse.

Undgå at pege kameraet mod solen eller andre stærke lyskilder. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i beskadigelse af kameraets interne kredsløb.

Optagelse af film

Optagelsen slutter automatisk, når den maksimale længde er nået, eller hvis objektivet fjernes, en anden tilstand vælges, eller foto-/filmvælgeren drejes til C . Bemærk, at den indbyggede mikrofon kan optage lyde fra kameraet eller objektivet under optisk vibrationsreduktion, autofokus eller ændringer af blænde.