Ved standardindstillinger vises følgende elementer i i -menuen for filmtilstand.

"Samme som billedindstillinger"

Hvis Samme som fotoindstillinger er valgt for Indstil billedkontrol , Hvidbalance , Aktiv D-Lighting eller Optisk VR i filmoptagemenuen, vises et h -ikon i øverste venstre hjørne af i -menuen, hvilket indikerer, at de valgte indstillinger for disse indstillinger i fototilstand gælder også i filmtilstand og omvendt.

Indstil billedkontrol

Vælg en billedkontrol til filmoptagelse. For mere information, se "Indstil billedkontrol" ( 0 Indstil billedkontrol ).

Hvidbalance

Juster hvidbalancen til filmoptagelse. For mere information, se "Hvidbalance" ( 0 Hvidbalance , Hvidbalance ).

Billedstørrelse, billedhastighed og filmkvalitet

Vælg filmens billedstørrelse (i pixels) og billedhastighed. Du kan også vælge mellem to filmkvalitetsindstillinger : Høj kvalitet (angivet med billedstørrelse/hastighedsikoner med " m ") og Normal . Tilsammen bestemmer disse muligheder den maksimale bithastighed, som vist i følgende tabel.

Billedstørrelse/billedhastighed 1 Maks. bithastighed (Mbps) Maks. optagelsestid
Høj kvalitet Normal
r 3840 × 2160 (4K UHD) ; 30 sider 144 2 29 min. 59 s 4
s 3840 × 2160 (4K UHD) ; 25p
t 3840 × 2160 (4K UHD) ; 24p
w 1920 × 1080; 120p 3
x 1920 × 1080; 100p 3
y / y 1920 × 1080; 60 sider 56 28
z / z 1920 × 1080; 50 sider
1 1 1920 × 1080; 30 sider 28 14
2 2 1920 × 1080; 25p
3 3 1920 × 1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p × 4 (slowmotion) 3 36 2 3 min.
B 1920 × 1080; 25p × 4 (slowmotion) 3
C 1920 × 1080; 24p × 5 (slowmotion) 3 29

Faktiske billedhastigheder for værdier angivet som 120p, 60p, 30p og 24p er henholdsvis 119,88 fps, 59,94 fps, 29,97 fps og 23,976 fps.

Filmkvalitet fastsat til høj kvalitet .

Følgende kan ikke bruges:

  • Ansigtsgenkendelse (automatisk AF-område valgt til AF-områdetilstand)
  • Flimmerreduktion
  • Elektronisk VR

Hver film kan optages på tværs af op til 8 filer på op til 4 GB hver. Antallet af filer og længden af hver fil varierer med de valgte indstillinger for Billedstørrelse/billedhastighed og Filmkvalitet . Film optaget på hukommelseskort formateret i kameraet vil dog blive optaget som en enkelt fil uanset størrelse, hvis kortet har en kapacitet på over 32 GB.

Den aktuelt valgte mulighed vises med et ikon i displayet.

Slow-motion film

For at optage lydløse slowmotion-film skal du vælge en "slow-motion"-indstilling for Billedstørrelse/billedhastighed . Slowmotion-film optages med 4 eller 5 gange den nominelle hastighed og afspilles med den nominelle hastighed. Film optaget ved 1920 × 1080; 30p × 4 (slowmotion) optages for eksempel med en billedhastighed på omkring 120 fps og afspilles med omkring 30 fps, hvilket betyder, at 10 sekunders optagelse producerer omkring 40 sekunders optagelser.

Cirka 10 s
Indspilning
Afspilning
Cirka 40 sek

Optage- og afspilningshastigheder er vist nedenfor.

Rammestørrelse/billedhastighed Optagelseshastighed Normal
A 1920 × 1080; 30p × 4 (slowmotion) 120p (119,88 fps) 30p (29,97 fps)
B 1920 × 1080; 25p × 4 (slowmotion) 100p (100 fps) 25p (25 fps)
C 1920 × 1080; 24p × 5 (slowmotion) 120p (119,88 fps) 24p (23.976 fps)

Mikrofonfølsomhed

Tænd eller sluk for den indbyggede eller eksterne mikrofon, eller juster mikrofonfølsomheden. Vælg b A for at justere følsomheden automatisk eller Mikrofon fra for at slå lydoptagelse fra eller juster mikrofonfølsomheden manuelt ved at vælge en værdi mellem b 1 og b 20 (jo højere værdi, jo højere følsomhed).

Ved andre indstillinger end b A vises den aktuelt valgte mulighed med et ikon i displayet.

Hvis lydniveauet vises i rødt, er lydstyrken for høj. Reducer mikrofonfølsomheden.

Ikonet 2

Film, der er optaget med mikrofon fra valgt for mikrofonfølsomhed , er angivet med et 2 -ikon.

Vindstøjsreduktion

Vælg, om vindstøjreduktion skal aktiveres under filmoptagelse.

Mulighed Beskrivelse
Aktiver den indbyggede mikrofons low-cut filter, hvilket reducerer støj produceret af vind, der blæser over mikrofonen. Bemærk, at andre lyde også kan blive påvirket.
Af Deaktiver vindstøjsreduktion.

Der vises et ikon i optagedisplayet, når Til er valgt til reduktion af vindstøj.

Valg af Til for Vindstøjreduktion har ingen effekt på valgfri stereomikrofoner. Vindstøjsreduktion for enheder, der understøtter denne funktion, kan aktiveres eller deaktiveres ved hjælp af mikrofonkontroller.

Måling

Vælg, hvordan kameraet indstiller eksponeringen i filmtilstand. For mere information, se "Metering" ( 0 Metering ), men bemærk, at spotmåling ikke er tilgængelig.

Wi-Fi-forbindelse

Aktiver eller deaktiver Wi-Fi. For mere information, se "Wi-Fi-forbindelse" ( 0 Wi-Fi-forbindelse ).

Aktiv D-Lighting

Vælg en aktiv D-Lighting-indstilling til filmtilstand. For mere information, se "Aktiv D-Lighting" ( 0 Aktiv D-Lighting ). Bemærk, at hvis Samme som fotoindstillinger er valgt for Aktiv D-Lighting i filmoptagelsesmenuen og Auto er valgt i fotooptagelsesmenuen, vil film blive optaget med en indstilling svarende til Normal .

Elektronisk VR

Vælg Til for at aktivere elektronisk vibrationsreduktion i filmtilstand. Elektronisk vibrationsreduktion er ikke tilgængelig i q -tilstand eller ved billedstørrelser på 1920 × 1080; 120p , 1920 × 1080; 100p eller 1920 × 1080 (slowmotion). Bemærk, at når elektronisk vibrationsreduktion er aktiveret, vil synsvinklen blive reduceret, hvilket øger den tilsyneladende brændvidde en smule.

Et ikon vises i displayet, mens Til er valgt.

Optisk VR

Vælg en mulighed for optisk vibrationsreduktion til filmtilstand. For mere information, se "Optisk VR" ( 0 Optisk VR ).

AF-områdetilstand

Vælg, hvordan kameraet vælger fokuspunktet, når autofokus er aktiveret i filmtilstand. For mere information, se "AF-områdetilstand" ( 0 AF-områdetilstand ).

Mulighed
d Enkeltpunkts AF
f Bredt område AF (S)
g Bredt område AF (L)
h Auto-område AF

Fokustilstand

Vælg, hvordan kameraet fokuserer i filmtilstand. For mere information, se "Valg af en fokustilstand" ( 0 Valg af en fokustilstand ).

Mulighed
AF-S Enkelt AF
AF-C Kontinuerlig AF
AF-F AF på fuld tid
MF Manuel fokus