Tryk på O knappen for at slette det aktuelle billede, eller brug indstillingen Slet i afspilningsmenuen for at slette flere valgte billeder, alle billeder taget på en valgt dato eller alle billeder i den aktuelle afspilningsmappe (beskyttede billeder kan ikke slettes). Vær forsigtig, når du sletter billeder, da billeder ikke kan gendannes, når de først er slettet.

Under afspilning

Tryk på O knappen for at slette det aktuelle billede.

 1. Tryk på O knappen.

  En bekræftelsesdialog vil blive vist.

 2. Tryk på O knappen igen.

  Tryk på O knappen igen for at slette billedet. Tryk på K for at afslutte uden at slette billedet.

Afspilningsmenuen

Elementet Slet i afspilningsmenuen indeholder følgende muligheder. Bemærk, at afhængigt af antallet af billeder kan det tage noget tid at slette.

Mulighed Beskrivelse
Q Valgte Slet valgte billeder.
i Vælg dato Slet alle billeder taget på valgte datoer ( 0 Vælg dato: Sletning af billeder taget på valgte datoer ).
R Alle Slet alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt til afspilning ( 0 Afspilningsmappe ).

Valgt: Sletning af valgte billeder

For at slette flere valgte billeder skal du vælge Valgt og følge trinene nedenfor.

 1. Vælg billeder.

  Brug multivælgeren til at fremhæve et billede, og tryk på W -knappen for at vælge eller fravælge. Valgte billeder er markeret med et O ikon (for at se det fremhævede billede i fuld skærm, tryk og hold X -knappen nede). Gentag som ønsket for at vælge yderligere billeder.

 2. Slet de valgte billeder.

  Tryk J En bekræftelsesdialog vil blive vist; fremhæv Ja , og tryk på J .

Vælg dato: Sletning af billeder taget på udvalgte datoer

For at slette alle ubeskyttede billeder taget på udvalgte datoer skal du vælge Slet > Vælg dato i afspilningsmenuen og følge trinene nedenfor.

 1. Vælg datoer.

  Fremhæv en dato, og tryk på 2 for at vælge alle billeder taget på den fremhævede dato. Udvalgte datoer er markeret med et M -ikon. Gentag som ønsket for at vælge yderligere datoer; for at fravælge en dato, marker den og tryk på 2 .

 2. Slet billeder taget på de valgte datoer.

  Tryk J En bekræftelsesdialog vil blive vist; marker Ja , og tryk på J .