Løsninger på nogle almindelige problemer er angivet nedenfor. Fejlfindingsoplysninger for SnapBridge-appen kan findes i appens onlinehjælp, som kan ses på:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/da/index.html

For information om Wireless Transmitter Utility eller Camera Control Pro 2, se onlinehjælpen til det pågældende program.

Problem Opløsning
Kameraet viser en TCP/IP-fejl.

Tjek indstillingerne for værtscomputeren eller den trådløse router, og juster kameraindstillingerne korrekt.

Kameraet viser fejlen "intet hukommelseskort".

Bekræft, at hukommelseskortet er isat korrekt.

Upload afbrydes og genoptages ikke.

Upload genoptages, hvis kameraet slukkes og tændes igen.

Forbindelsen er upålidelig.

Hvis Auto er valgt for Kanal , skal du vælge Manuel og vælge kanalen manuelt.

Hvis kameraet er tilsluttet en computer i infrastrukturtilstand, skal du kontrollere, at routeren er indstillet til en kanal mellem 1 og 8.