Første gang du tænder kameraet, bliver du bedt om at vælge et sprog ved hjælp af multivælgeren og J -knappen.

Tryk på G , og brug multivælgeren og J knappen til at indstille kameraets ur. Ingen andre handlinger kan udføres, før uret er indstillet.

q

Vælg tidszone

w

Vælg datoformat

e

Vælg mulighed for sommertid

r

Indstil tid og dato (bemærk, at kameraet bruger et 24-timers ur)

t (“Ur ikke indstillet”)-ikonet

Kamerauret drives af en uafhængig, genopladelig strømkilde, som oplades efter behov, når hovedbatteriet er installeret. To dages opladning vil drive uret i cirka en måned. Hvis et t -ikon blinker i displayet, er uret blevet nulstillet, og datoen og klokkeslættet optaget med nye billeder vil ikke være korrekte. Brug indstillingen Tidszone og dato > Dato og klokkeslæt i opsætningsmenuen til at indstille uret til det korrekte klokkeslæt og dato ( 0 Tidszone og dato ).

SnapBridge

Brug SnapBridge-appen til at synkronisere kameraets ur med uret på en smartphone eller tablet (smart-enhed). Se SnapBridge on-line hjælp for detaljer.