Følg nedenstående trin for at montere en valgfri flashenhed på kameraet og tage billeder med flashen.

 1. Monter enheden på tilbehørsskoen.

  Se vejledningen, der fulgte med enheden, for detaljer.

 2. Tænd for kameraet og flashenheden.

  Blitzen begynder at oplade; flash-klar-indikatoren ( c ) vil blive vist, når opladningen er fuldført.

 3. Juster blitzindstillinger.

  Vælg flashstyringstilstand ( 0 Flashkontroltilstand ) og flashtilstand ( 0 flashtilstande tilgængelige med valgfri flashenheder ).

 4. Juster lukkerhastighed og blænde.

 5. Tag billeder.

Tredjeparts Flash-enheder

Kameraet kan ikke bruges sammen med flashenheder, der vil påføre spændinger over 250 V til kameraets X-kontakter eller kortslutte kontakter på tilbehørsskoen. Brug af sådanne flashenheder kan ikke kun forstyrre normal drift af kameraet, men også beskadige kameraets og/eller flashens flashsynkroniseringskredsløb.

Brug kun Nikon Flash-tilbehør

Brug kun Nikon-flashenheder. Negative spændinger eller spændinger over 250 V påført tilbehørsskoen kunne ikke blot forhindre normal drift, men beskadige kameraets eller flashens synkroniseringskredsløb.

i-TTL Flash kontrol

Når en valgfri flashenhed, der understøtter Nikon Creative Lighting System, er monteret på kameraet og indstillet til TTL, vil den fungere i i-TTL-tilstand, der anvender monitor-forflash til flashfotografering med i-TTL balanceret udfyldningsflash og lignende. i-TTL-flashstyring er ikke tilgængelig med flashenheder, der ikke understøtter Nikon Creative Lighting System.

Studio Strobe belysning

Synkronisering med bagerste gardin kan ikke bruges med store studio-stroboskoplys, da de ikke synkroniseres korrekt.