Følg trinene nedenfor for at tage billeder i b (auto)-tilstand, en automatisk "peg-og-skyd"-tilstand, hvor størstedelen af indstillingerne styres af kameraet som reaktion på optageforholdene.

Linser med tilbagetrækkelige tønder

Linser med tilbagetrækkelige tønder skal forlænges før brug. Drej objektivets zoomring som vist, indtil objektivet klikker i den udstrakte position.

 1. Tænd kameraet.

  Skærmen vil lyse.

 2. Vælg fototilstand.

  Drej foto-/filmvælgeren til C .

 3. Vælg b -tilstand.

  Drej funktionsvælgeren til b .

  Funktionsvælger

 4. Klargør kameraet.

  Hold håndtaget i din højre hånd, og vugg kamerahuset eller objektivet med venstre. Før dine albuer ind mod siderne af brystet.

  Indramning af billeder i søgeren

  Liggende (bred) orientering

  Portræt (høj) orientering

  Indramning af billeder i monitoren

  Liggende (bred) orientering

  Portræt (høj) orientering

 5. Indram billedet.

  Indram billedet med dit motiv i AF-områdeparenteserne.

  AF-område beslag

 6. Tryk udløserknappen halvt ned for at fokusere.

  Fokuspunkt

  • Hvis motivet er stillestående, vil fokuspunktet blive vist i grønt, når kameraet fokuserer. Hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere, blinker AF-områdets parentes. Hvis motivet er i bevægelse, vil kameraet fortsætte med at justere fokus som reaktion på ændringer i afstanden til motivet, mens udløserknappen trykkes halvt ned; fokus låses ikke.
  • AF-hjælpelyset kan lyse for at hjælpe med at fokusere, hvis motivet er dårligt oplyst.

  AF-hjælpelys

  Bloker ikke AF-hjælpelyset, mens det er tændt.

 7. Skyde.

  Tryk let på udløserknappen resten af vejen for at tage billedet (du kan også tage et billede ved at røre ved skærmen: rør ved dit motiv for at fokusere, og løft fingeren for at udløse lukkeren). Hukommelseskortets adgangslampe lyser, mens billedet er optaget på hukommelseskortet. Skub ikke hukommelseskortet ud eller fjern batteriet, før lampen er slukket, og optagelsen er fuldført.

  Adgangslampe til hukommelseskort

Standby-timeren

Hvis der ikke udføres nogen handlinger i ca. 30 sekunder, dæmpes displayet, før monitoren og søgeren slukker for at reducere dræningen af batteriet. Tryk udløserknappen halvt ned for at genaktivere displayet. Længden af tid, før standby-timeren udløber automatisk, kan vælges ved hjælp af brugerdefineret indstilling c3 ( Forsinkelse fra slukning ) > Standby-timer .