De nye funktioner, der er tilgængelige med kamera "C"-firmwareversion 2.10, er beskrevet nedenfor.

Lagring af fokuspositionen

En indstilling for Gem fokusposition er blevet tilføjet til opsætningsmenuen. Hvis Til er valgt, vil fokuspositionen, der er gældende, når kameraet slukkes, blive gendannet, næste gang kameraet tændes.

  • Fokuspositionen kan ændre sig med justeringer af zoom eller udsving i den omgivende temperatur.
  • Denne indstilling gælder kun, når kameraet bruges med Z-monterede autofokusobjektiver.
  • Hvis du vælger Til , kan det øge kameraets opstartstid.