Standardindstillingerne for indstillingerne i kameramenuerne er angivet nedenfor.

Afspilningsmenuens standardindstillinger

Mulighed Standard
Slet
Afspilningsmappe Alle
Visningsmuligheder for afspilning
Fokuspunkt U
Eksponeringsoplysninger U
Højdepunkter U
RGB histogram U
Optagelsesdata U
Oversigt U
Ingen (kun billede) U
Billedanmeldelse
Efter sletning Vis næste
Drej højt
Diasshow
Billedtype Stillbilleder og film
Rammeinterval 2 sek
Bedømmelse

Standardindstillinger for fotooptagelsesmenu

Mulighed Standard
Nulstil fotooptagelsesmenu
Opbevaringsmappe
Omdøb NZ_50
Vælg mappe efter nummer 100
Filnavngivning DSC
Vælg billedområde DX (24×16)
Billede kvalitet JPEG normal
Billedestørrelse Stor
NEF (RAW) optagelse 14-bit
ISO-følsomhedsindstillinger
ISO-følsomhed

h , q (undtagen 4 ): Auto

P , S , A , M : 100

Automatisk ISO-følsomhedskontrol
Maksimal følsomhed 51200
Maksimal følsomhed med c Samme som uden blitz
Minimum lukkerhastighed Auto
hvidbalance Auto > Hold den overordnede atmosfære
Finjustering AB: 0, GM: 0
Vælg farvetemperatur 5000 K
Forudindstillet manual d-1
Indstil billedkontrol Auto
Administrer billedkontrol
Farverum sRGB
Aktiv D-Lighting Auto
Lang eksponering NR Af
Høj ISO NR Normal
Vignettekontrol Normal
Diffraktionskompensation
Automatisk forvrængningskontrol
Flimmerreduktion optagelse Af
Måling Matrix måling
Flash kontrol
Flashkontroltilstand (indbygget)/Flashkontroltilstand (ekstern) TTL
Muligheder for trådløs flash Af
Flash-tilstand

b , k , p , n , f , V , T , 5 : Auto

o : Automatisk langsom synkronisering

s : Auto + reduktion af røde øjne

U : Blink fra

P , S , A , M : Fyld flash

Flash kompensation 0,0
Frigivelsestilstand

m , f : Kontinuerlig H

Andre tilstande: Enkeltbillede

Fokustilstand

U , 6 : Enkelt AF

Andre tilstande: AF-tilstand autoskift

AF-områdetilstand

n , g , 0 : Enkeltpunkts AF

m : Dynamisk område AF

P , S , A , M , k , l , p , o , r , s , t , d , e , f , j , z , 4 , V , T , 5 , 7 , 1 , 2 , 3 : Auto- område AF

Optisk VR (varierer med linse)
Automatisk bracketing
Auto bracketing sæt AE bracketing
Antal skud 0F
Forøgelse 1.0
Multieksponering *
Multieksponeringstilstand Af
Antal skud 2
Overlejringstilstand Gennemsnit
Behold alle eksponeringer
Overlay-optagelse
Vælg første eksponering (NEF)
HDR (højt dynamisk område)
HDR-tilstand Af
Eksponeringsforskel Auto
Udglatning Normal
Gem individuelle billeder (NEF) Af
Interval timer-optagelse
Vælg startdag/tidspunkt Nu
Interval 1 minut
Intervaller×skud/interval 0001×1
Eksponeringsudjævning Af
Stille fotografering Af
Intervalprioritet Af
Starter lagermappe
Ny mappe U
Nulstil filnummerering U
Time-lapse film
Interval 5 sek
Skydetid 25 minutter
Eksponeringsudjævning
Stille fotografering Af
Rammestørrelse/billedhastighed 1920×1080; 60 sider
Intervalprioritet Af
Stille fotografering Af

Nulstilling af fotooptagelsesmenu er ikke tilgængelig, mens optagelsen er i gang.

Standardindstillinger for filmoptagelsesmenu

Mulighed Standard
Nulstil filmoptagelsesmenu
Filnavngivning DSC
Rammestørrelse/billedhastighed 1920×1080; 60 sider
Filmkvalitet Normal
Film filtype MOV
ISO-følsomhedsindstillinger
Maksimal følsomhed 25600
Automatisk ISO-kontrol (tilstand M)
ISO-følsomhed (tilstand M) 100
hvidbalance Samme som billedindstillinger
Finjustering AB: 0, GM: 0
Vælg farvetemperatur 5000 K
Forudindstillet manual d-1
Indstil billedkontrol Samme som billedindstillinger
Administrer billedkontrol
Aktiv D-Lighting Af
Høj ISO NR Normal
Vignettekontrol Normal
Diffraktionskompensation
Automatisk forvrængningskontrol
Reduktion af flimmer Auto
Måling Matrix måling
Udløsertilstand (gem ramme)

m , f : Kontinuerlig

Andre tilstande: Enkeltbillede

Fokustilstand

b , P , S , A , M , h : Fuldtids AF

q : Enkelt AF

AF-områdetilstand

n , g , 0 : Enkeltpunkts AF

m , f : Bredt område AF (S)

P , S , A , M , k , l , p , o , r , s , t , d , e , j , z , 4 , V , T , 5 , 7 , 1 , 2 , 3 : Auto-område AF

Optisk VR Samme som billedindstillinger
Elektronisk VR Af
Mikrofonfølsomhed Auto
Dæmper Deaktiver
Frekvensrespons Bredt udvalg
Reduktion af vindstøj Af

Brugerdefinerede indstillinger Menu Standarder

Mulighed Standard
Nulstil brugerdefinerede indstillinger
a1 AF-C prioritetsvalg Fokus
a2 Automatisk AF-ansigts-/øjengenkendelse Ansigts- og øjengenkendelse på
a3 Fokuspunkter brugt Alle punkter
a4 AF aktivering Lukker/AF-ON
a5 Fokuspunkt omsluttende Ingen indpakning
a6 Fokuspunkt muligheder
Manuel fokustilstand
Dynamisk AF-assistent
a7 AF i svagt lys
a8 Indbygget AF-hjælpelys
a9 Manuel fokusring i AF-tilstand Aktiver
b1 EV-trin for eksponeringskontrol 1/3 trin
b2 Nem eksponeringskompensation Af
b3 Centervægtet område ø 8 mm
b4 Finjuster optimal eksponering
Matrix måling 0
Centervægtet måling 0
Spotmåling 0
Highlight-vægtet måling 0
c1 Udløserknap AE-L Af
c2 Selvudløser
Selvudløser forsinkelse 10 s
Antal skud 1
Interval mellem skud 0,5 s
c3 Sluk-forsinkelse
Afspilning 10 s
Menuer 1 min
Billedanmeldelse 4 sek
Standby timer 30 sek
d1 CL-tilstand optagehastighed 3 fps
d2 Maks. kontinuerlig frigivelse 100
d3 Eksponeringsforsinkelsestilstand Af
d4 Lukker type Auto
d5 Begræns det valgbare billedområde
DX (24×16) M (kan ikke fravælges)
1:1 (16×16) M
16:9 (24×14) M
d6 Filnummerrækkefølge
d7 Anvend indstillinger til livevisning
d8 Visning af rammegitter Af
d9 Højdepunkter
Topniveau Af
Højdepunktsfarve Rød
d10 Se alt i kontinuerlig tilstand
e1 Flash-synkroniseringshastighed 1/200 s
e2 Blitz lukkertid 1/60 s
e3 Eksponeringskomp. til blitz Hele rammen
e4 Auto c ISO-følsomhedskontrol Emne og baggrund
e5 Bracketing rækkefølge MTR > under > over
f1 Tilpas i menuen Indstil billedkontrol;
Hvidbalance;
Billede kvalitet;
Billedestørrelse;
Flash-tilstand;
Måling;
Wi-Fi-forbindelse;
Aktiv D-Lighting;
Frigivelsestilstand;
Optisk VR;
AF-områdetilstand;
Fokustilstand
f2 Brugerdefinerede kontroller (optagelse)
Fn1 knap hvidbalance
Fn2 knap Fokusindstilling/AF-områdetilstand
AE-L/AF-L knap AE/AF lås
OK knap Vælg det midterste fokuspunkt
Knap til filmoptagelse Ingen
Objektiv Fn-knap AE/AF lås
Objektiv Fn2 knap AF-ON
Linsekontrolring (varierer med linse)
f3 Brugerdefinerede kontroller (afspilning)
AE-L/AF-L knap Beskytte
OK knap Zoom til/fra
f4 Tilpas kommandohjul
Omvendt rotation

Eksponeringskompensation: U

Lukkertid/blænde: U

Skift hoved/sub

Eksponeringsindstilling: Fra

Autofokusindstilling: Fra

Menuer og afspilning Af
Sub-dial ramme fremrykning 10 rammer
f5 Slip knap for at bruge drejeknappen Ingen
f6 Omvendte indikatorer
g1 Tilpas i menu Indstil billedkontrol;
Hvidbalance;
Rammestørrelse og rate/billedkvalitet;
Mikrofonfølsomhed;
Reduktion af vindstøj;
Måling;
Wi-Fi-forbindelse;
Aktiv D-Lighting;
Elektronisk VR;
Optisk VR;
AF-områdetilstand;
Fokustilstand
g2 Brugerdefinerede kontroller
Fn1 knap hvidbalance
Fn2 knap Fokusindstilling/AF-områdetilstand
AE-L/AF-L knap AE/AF lås
OK knap Vælg det midterste fokuspunkt
Linsekontrolring (varierer med linse)
g3 AF-hastighed 0
Hvornår skal man søge Altid
g4 AF-sporingsfølsomhed 4
g5 Fremhæv display
Vis mønster Af
Fremhæv visningstærskel 248

Standardindstillinger for opsætningsmenu

Mulighed Standard
Formater hukommelseskort
Gem brugerindstillinger
Nulstil brugerindstillinger
Sprog (Standard varierer med købsland)
Tidszone og dato
Tidszone (Standard varierer med købsland)
Dato og tid (Standard varierer med købsland)
Datoformat (Standard varierer med købsland)
Sommertid Af
Overvåg lysstyrke 0
Søgerens lysstyrke Auto
Søger farvebalance AB: 0, GM: 0
Informationsdisplay Mørk på lys
AF finjustering
AF finindstilling (Til/Fra) Af
Gemt værdi
Standard 0
Liste gemte værdier
Billede Dust Off ref foto
Billedkommentar
Vedhæft kommentar U
Oplysninger om ophavsret
Vedhæft oplysninger om ophavsret U
Muligheder for bip
Bip til/fra
Bind 2
Tonehøjde Lav
Berøringsknapper
Aktiver/deaktiver berøringskontroller Aktiver
Afspilning i fuld skærm Venstre V Højre
Selvportrættilstand Aktiver
HDMI
Output opløsning Auto
Outputområde Auto
Visning af steddata
Flytilstand Deaktiver
Tilslut til smartenhed
Parring (Bluetooth)
Vælg at sende (Bluetooth)
Wi-Fi forbindelse
Send mens du er fri
Tilslut til pc
Wi-Fi forbindelse Deaktiver
Netværks indstillinger
Muligheder
Mac-adresse
Muligheder for trådløs fjernbetjening (ML-L7).
Trådløs fjernforbindelse Deaktiver
Gem trådløs fjernbetjening
Slet trådløs fjernbetjening
Tildel Fn1-knap Samme som kamera K knap
Tildel Fn2-knap Samme som kamera G knap
Overensstemmelsesmærkning
Energibesparelse Aktiver
Sprække tom udløserlås Udløser låst
Nulstil alle indstillinger
Firmware version