Tryk på knappen A ( L ) for at låse fokus og eksponering.

Autoeksponeringslås (AE).

Ved at trykke på knappen A ( L ) låses eksponeringen ved den aktuelle indstilling. AE-lås kan bruges til at omkomponere billeder efter måling af et motiv, der ikke vil være i det valgte fokusområde i den endelige komposition, og er særligt effektiv med spot- eller centervægtet måling.

Fokuslås

Tryk på knappen A ( L ) for at låse fokus på det aktuelle motiv, når AF-C er valgt til fokustilstand. Når du bruger fokuslås, skal du vælge en anden AF-områdetilstand end automatisk AF-område.

Låsning af fokus og eksponering

Følg nedenstående trin for at bruge fokus og eksponeringslås.

 1. Indstil fokus og eksponering.

  Placer motivet i det valgte fokuspunkt, og tryk udløserknappen halvt ned for at indstille fokus og eksponering.

 2. Lås fokus og eksponering.

  Med udløserknappen trykket halvt ned, tryk på A ( L )-knappen for at låse både fokus og eksponering (et AE-L- ikon vil blive vist).

  Udløserknap

  A ( L ) knap

 3. Komponer billedet igen og skyd.

  Fokus forbliver låst mellem optagelserne, hvis du holder udløserknappen halvt nede ( AF-S ) eller holder A ( L )-knappen nede, så der kan tages flere billeder efter hinanden med samme fokusindstilling.

Ændre ikke afstanden mellem kameraet og motivet, mens fokuslåsen er aktiveret. Hvis motivet bevæger sig, skal du fokusere igen på den nye afstand.

AF-S

Når AF-S er valgt til fokustilstand, eller hvis kameraet optager med AF-S , når AF-A er valgt til fokustilstand, låses fokus, mens udløserknappen trykkes halvt ned (fokus låses også, mens A trykkes på en ( L ) knap).

Brug af udløserknappen til eksponeringslås

Hvis Til (halvt tryk) er valgt for brugerdefineret indstilling c1 ( Udløserknap AE-L ), låses eksponeringen, mens udløserknappen trykkes halvt ned.