Når en SB-500, SB-400 eller SB-300 flashenhed er monteret på kameraet, erstattes Flash control mode (indbygget) , når Flash control er valgt i fotooptagelsesmenuen, erstattet af Flash control mode ( eksternt) .

I tilstande P , S , A og M kan denne mulighed bruges til at vælge flashkontroltilstand og justere flashniveauet og andre blitzindstillinger. Indstillinger for andre flashenheder kan kun justeres ved hjælp af flashenhedens kontroller.

  • TTL : Flashoutput justeres automatisk som reaktion på optageforholdene.
  • Manuel : Vælg flashniveauet ( manuel udgangsmængde ) manuelt.