I andre tilstande end b kan eksponeringskompensation bruges til at ændre eksponeringen fra den værdi, kameraet foreslår, og gøre billeder lysere eller mørkere. Vælg mellem værdier mellem -5 EV (undereksponering) og +5 EV (overeksponering) for fotografier eller mellem -3 og +3 EV for film. Som standard foretages justeringer af eksponeringskompensation i trin på 1/3 EV. Dette kan ændres til 1/2 EV ved hjælp af brugerdefineret indstilling b1 ( EV-trin for eksponeringskontrol ). Generelt gør positive værdier motivet lysere, mens negative værdier gør det mørkere.

-1 EV

Ingen eksponeringskompensation

+1 EV

For at vælge en værdi for eksponeringskompensation skal du trykke på E -knappen og dreje et kommandohjul, indtil den ønskede værdi vises.

Underkommandoskive

E knap

Hovedkommandohjul

Ved andre værdier end ±0,0 viser kameraet et E -ikon (filmtilstand) eller et E -ikon og eksponeringsindikatoren (fototilstand), når du slipper E -knappen. Den aktuelle værdi for eksponeringskompensation kan bekræftes ved at trykke på E -knappen.

Overvåge

Søger

Normal eksponering kan gendannes ved at indstille eksponeringskompensation til ±0. Undtagen i h og q -tilstandene nulstilles eksponeringskompensation ikke, når kameraet slukkes (i h og q -tilstandene nulstilles eksponeringskompensationen, når en anden tilstand vælges, eller kameraet slukkes).

Mode M

I tilstand M påvirker eksponeringskompensation kun eksponeringsindikatoren; lukkertid og blænde ændres ikke. Eksponeringsindikatoren og den aktuelle værdi for eksponeringskompensation kan vises ved at trykke på E -knappen.

Flash fotografering

Når den indbyggede flash eller en valgfri flashenhed bruges, påvirker eksponeringskompensation både flashniveau og eksponering, hvilket ændrer lysstyrken af både hovedmotivet og baggrunden. Brugerindstilling e3 ( Eksponeringskomp. for blitz ) kan bruges til kun at begrænse virkningerne af eksponeringskompensation til baggrunden.