Udvalgte JPEG-billeder kan udskrives på en PictBridge-printer, der er tilsluttet direkte til kameraet ved hjælp af det medfølgende USB-kabel. Når du tilslutter kablet, må du ikke bruge magt eller forsøge at indsætte stikkene i en vinkel.

Når kameraet og printeren er tændt, vises en velkomstskærm efterfulgt af et PictBridge-afspilningsdisplay.

Valg af fotografier til udskrivning

Billeder oprettet med billedkvalitetsindstillinger for NEF (RAW) kan ikke vælges til udskrivning. JPEG-kopier af NEF (RAW)-billeder kan oprettes ved hjælp af NEF (RAW)-behandlingsindstillingen i retoucheringsmenuen.

Udskrivning via direkte USB-forbindelse

Sørg for, at batteriet er fuldt opladet. Når du tager billeder, der skal udskrives via direkte USB-forbindelse, skal du indstille Farverum til sRGB .

USB Hubs

Funktionen er ikke garanteret, hvis kameraet og printeren er forbundet via en USB-hub.

Se også

Se "Fejlmeddelelser" ( 0 Fejlmeddelelser ) for information om, hvad du skal gøre, hvis der opstår en fejl under udskrivning.

Udskrivning af billeder et ad gangen

 1. Vis det ønskede billede.

  Tryk på 4 eller 2 for at se flere billeder. Tryk på X -knappen for at zoome ind på det aktuelle billede (tryk på K for at afslutte zoom). Tryk på W knappen for at se seks billeder ad gangen. Brug multivælgeren til at fremhæve billeder, eller tryk på X -knappen for at få vist det fremhævede billede i fuld ramme.

 2. Juster udskrivningsmuligheder.

  Tryk på J for at få vist følgende elementer, tryk derefter på 1 eller 3 for at fremhæve et element, og tryk på 2 for at få vist indstillinger (kun indstillinger, der understøttes af den aktuelle printer, er angivet; for at bruge standardindstillingen skal du vælge Printerstandard ). Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på J for at vende tilbage til printerindstillingsmenuen.

  • Sidestørrelse : Vælg en sidestørrelse.
  • Antal kopier : Denne indstilling vises kun, når billeder udskrives et ad gangen. Tryk på 1 eller 3 for at vælge antal kopier (maks. 99).
  • Kant : Vælg, om fotos skal indrammes med hvide kanter.
  • Udskriv dato : Vælg, om datoen for optagelsen skal udskrives på fotos.
  • Beskæring : Denne indstilling vises kun, når billeder udskrives et ad gangen. For at afslutte uden beskæring skal du fremhæve Ingen beskæring og trykke på J . For at beskære det aktuelle billede skal du fremhæve Beskær og trykke på 2 . En dialogboks til valg af beskæring vil blive vist; tryk på X for at øge størrelsen af beskæringen, W for at formindske, og brug multivælgeren til at placere beskæringen. Bemærk, at udskriftskvaliteten kan falde, hvis små beskæringer udskrives i store størrelser.
 3. Start udskrivning.

  Vælg Start udskrivning , og tryk på J for at starte udskrivning. Tryk på J for at annullere udskrivning, før alle kopier er blevet udskrevet.

Udskrivning af flere billeder

 1. Vis PictBridge-menuen.

  Tryk på G -knappen i PictBridge-afspilningsdisplayet.

 2. Vælg en mulighed.

  Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på 2 .

  • Udskriv vælg : Vælg billeder til udskrivning. Tryk på 4 eller 2 for at rulle gennem billederne (for at se det fremhævede billede i fuld skærm, tryk og hold på X -knappen), og tryk på 1 eller 3 for at vælge antallet af udskrifter. For at fravælge et billede skal du indstille antallet af udskrifter til nul.
  • Indeksudskrift : Opret et indeksudskrift af alle JPEG-billeder på hukommelseskortet. Bemærk, at hvis hukommelseskortet indeholder mere end 256 billeder, vil kun de første 256 billeder blive udskrevet. Der vises en advarsel, hvis den sidestørrelse, der blev valgt i trin 3, er for lille til et indeksudskrift.
 3. Juster udskrivningsmuligheder.

  Juster printerindstillinger som beskrevet i trin 2 af "Udskrivning af billeder et ad gangen" ( 0 Udskrivning af billeder et ad gangen ).

 4. Start udskrivning.

  Vælg Start udskrivning , og tryk på J for at starte udskrivning. Tryk på J for at annullere udskrivning, før alle kopier er blevet udskrevet.