Fotoinformation er overlejret på billeder, der vises i fuldskærmsvisning. Tryk på 1 eller 3 , eller tryk på DISP -knappen for at bladre gennem fotooplysninger som vist nedenfor.

Filoplysninger

Ingen (kun billede) 1

Oversigtsdata 1

Lokalitetsdata 2

Optagelsesdata 1

RGB histogram 1

Højdepunkter 1

Eksponeringsdata 1

Vises kun, hvis den tilsvarende indstilling er valgt for visningsindstillinger for afspilning i afspilningsmenuen.

Vises kun, hvis den er indlejret i billedet ( 0 Placeringsdatavisning ).

Filoplysninger

1 Beskyt status
2 Retoucheringsindikator
3 Upload markering
4 Fokuspunkt *
5 Rammenummer/samlet antal billeder
6 Billede kvalitet
7 Billedestørrelse
8 Billedområde
9 Optagelsestidspunkt
10 Dato for optagelse
11 Bedømmelse
12 Mappenavn
13 Filnavn

Vises kun, hvis fokuspunkt er valgt for visningsindstillinger for afspilning.

Eksponeringsdata

1 Optagetilstand
2 Lukketid
3 Blænde
4 Eksponeringskompensation
5 ISO-følsomhed *

Vises i rødt, hvis billedet blev taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Højdepunkter

1 Højdepunkter (områder, der kan være overeksponerede)
2 Mappenummer-rammenummer

RGB histogram

1 Mappenummer-rammenummer
2

hvidbalance

Farvetemperatur

Forudindstillet manual

Finjustering af hvidbalance

3 Histogram (RGB-kanal)
4 Histogram (rød kanal)
5 Histogram (grøn kanal)
6 Histogram (blå kanal)

Afspilningszoom

Tryk på X for at zoome ind på billedet, når histogrammet vises. Brug X og W -knapperne til at zoome ind og ud og rulle billedet med multivælgeren. Histogrammet vil blive opdateret, så det kun viser dataene for den del af billedet, der er synligt på displayet.

Histogrammer

Histogrammer viser tonefordeling, med pixellysstyrke (tone) plottet på den vandrette akse og antallet af pixels på den lodrette akse. Kamerahistogrammer er kun beregnet som en vejledning og kan afvige fra dem, der vises i billedbehandlingsapplikationer. Nogle eksempler på histogrammer er vist nedenfor:

Hvis billedet indeholder objekter med en bred vifte af lysstyrker, vil fordelingen af toner være forholdsvis jævn.

Hvis billedet er mørkt, vil tonefordelingen blive flyttet til venstre.

Hvis billedet er lyst, vil tonefordelingen blive flyttet til højre.

Øget eksponeringskompensation flytter fordelingen af toner til højre, mens en faldende eksponeringskompensation flytter fordelingen til venstre. Histogrammer kan give en grov idé om den samlede eksponering, når skarpt omgivende lys gør det svært at se billeder på skærmen.

Optagelsesdata

Afhængigt af indstillingerne på det tidspunkt, hvor billedet blev taget, kan der være op til fem sider med optagedata: generel, flashinformation, billedkontrol, avanceret og copyright-information.

Optagelsesdata, side 1 (generelt)

1

Måling

Lukker type

Lukketid

Blænde

2

Optagetilstand

ISO-følsomhed 1

3

Eksponeringskompensation

Optimal eksponeringsjustering 2

4 Brændvidde
5 Linsedata
6

Fokustilstand

AF-områdetilstand

7 Optisk VR
8 Hvidbalance 3
9 Finjustering af hvidbalance
10 Farverum
11 Kameranavn
12 Billedområde
13 Mappenummer – rammenummer

Vises i rødt, hvis billedet blev taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Vises, hvis brugerdefineret indstilling b4 ( Finindstilling af optimal eksponering ) er blevet indstillet til en anden værdi end nul for enhver målemetode.

Indeholder også farvetemperatur på billeder taget med automatisk hvidbalance.

Optagelsesdata, side 2 (flashinfo)

14 Flash type
15 Fjernbetjening af blitz
16 Flash-tilstand
17

Flashkontroltilstand

Flash kompensation

Optagelsesdata, side 3 (Billedkontrol)

18 Billedkontrol 4

De viste elementer varierer med den valgte Picture Control, da billedet blev taget.

Optagelsesdata, side 4 (avanceret)

19

Høj ISO-støjreduktion

Lang eksponeringsstøjreduktion

20 Aktiv D-Lighting
21

HDR eksponeringsforskel

HDR udjævning

22 Vignettekontrol
23 Retouchere historik
24 Billedkommentar

Optagelsesdata, side 5 (Copyright Information) 5

25 Fotografens navn
26 Ophavsretsindehaver

Oplysninger om ophavsret vises kun, hvis de er optaget med billedet ved hjælp af indstillingen Copyright information i opsætningsmenuen.

Lokationsdata

Breddegrad, længdegrad og andre lokalitetsdata leveres af og varierer med smartenheden ( 0 Location Data Display ). I tilfælde af film angiver dataene placeringen ved starten af optagelsen.

Oversigtsdata

1 Rammenummer/samlet antal billeder
2 Upload markering
3 Beskyt status
4 Retoucheringsindikator
5 Kameranavn
6 Billedkommentarindikator
7 Lokationsdataindikator
8 Histogram
9 Billede kvalitet
10 Billedestørrelse
11 Billedområde
12 Filnavn
13 Optagelsestidspunkt
14 Dato for optagelse
15 Mappenavn
16 Bedømmelse
17 Måling
18 Optagetilstand
19 Lukketid
20 Blænde
21 ISO-følsomhed 1
22 Brændvidde
23 Aktiv D-Lighting
24 Billedkontrol
25 Farverum
26 Flash-tilstand
27

hvidbalance

Farvetemperatur

Forudindstillet manual

Finjustering af hvidbalance

28

Flash kompensation

Commander-tilstand 2

29 Eksponeringskompensation

Vises i rødt, hvis billedet blev taget i tilstanden P , S , A eller M med automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret.

Vises kun, hvis billedet blev taget med valgfri flashenhed ( 0 Nikon Creative Lighting System ).