Brug X og W -knapperne til at skifte mellem fuldskærms- og miniatureafspilning.

Afspilning i fuld skærm

X 

 W

Miniatureafspilning

X 

 W

X 

 W

Afspilning i fuld skærm

Tryk på K knappen for at se det seneste billede i fuld skærm på displayet. Yderligere billeder kan vises ved at trykke på 4 eller 2 ; for at se yderligere oplysninger om det aktuelle billede, tryk på 1 eller 3 eller tryk på knappen DISP ( 0 Fotoinformation ).

Miniatureafspilning

For at se flere billeder skal du trykke på W -knappen, når et billede vises i fuld skærm. Antallet af viste billeder stiger fra 4 til 9 til 72, hver gang du trykker på W knappen og falder, hver gang du trykker på X knappen. Brug multivælgeren til at fremhæve billeder.

Tryk på kontrolelementer

Berøringsknapper kan bruges, når billeder vises på skærmen ( 0 Afspilning ).

Roter Høj

For at vise "høje" (portræt-orienterede) billeder i høj retning, skal du vælge Til for Roter høj i afspilningsmenuen.

Billedanmeldelse

Når Til er valgt for Billedvisning i afspilningsmenuen, vises billeder automatisk efter optagelse (fordi kameraet allerede er i den korrekte retning, roteres billeder ikke automatisk under billedvisning). Hvis Til (kun skærm) er valgt, vil fotos ikke blive vist i søgeren. I kontinuerlig udløsertilstande begynder visningen, når optagelsen slutter, med det første billede i den aktuelle serie vist.