Drej funktionsvælgeren for at vælge mellem følgende tilstande:

Funktionsvælger

 • b Auto : En "peg-og-skyd"-tilstand, hvor kameraet indstiller eksponering og farvetone ( 0 Tage billeder ( b -tilstand) , optagelse af film ( b -tilstand) ).
 • P Programmeret auto : Kameraet indstiller lukkerhastighed og blænde for optimal eksponering. Anbefales til snapshots og i andre situationer, hvor der er lidt tid til at justere kameraindstillingerne.
 • S Lukkerprioriteret auto : Du vælger lukkerhastigheden; kameraet vælger blænden for de bedste resultater. Bruges til at fryse eller sløre bevægelser.
 • A Blændeprioriteret auto : Du vælger blænde; kameraet vælger lukkerhastigheden for de bedste resultater. Bruges til at sløre baggrunde eller bringe både forgrund og baggrund i fokus.
 • M Manuel : Du styrer både lukkertid og blænde. Indstil lukkerhastigheden til "bulb" eller "tid" for lange tidseksponeringer.
 • EFCT Specialeffekter : Tag billeder med tilføjede specialeffekter.
 • U1/U2 Brugerindstillingstilstande : Tildel ofte brugte indstillinger til disse positioner for hurtig genkaldelse.
 • SCN Scene : Bruges til motiver af en valgt type.

P: Programmeret Auto

I denne tilstand justerer kameraet automatisk lukkerhastighed og blænde i henhold til et indbygget program for at sikre optimal eksponering i de fleste situationer. Forskellige kombinationer af lukkertid og blænde, der giver den samme eksponering, kan vælges ved at dreje hovedkommandohjulet ("fleksibelt program"). Mens fleksibelt program er aktivt, vises en fleksibel programindikator ( U ). For at gendanne standardindstillingerne for lukkerhastighed og blænde, drej hovedkommandohjulet, indtil indikatoren ikke længere vises, vælg en anden tilstand, eller sluk kameraet.

S: Lukkerprioriteret auto

I lukkerprioriteret auto vælger du lukkerhastigheden, mens kameraet automatisk vælger den blænde, der giver den optimale eksponering. Drej hovedkommandohjulet for at vælge en lukkerhastighed. Lukkerhastigheden kan indstilles til værdier mellem 30 s og 1/4000 s.

A: Blændeprioriteret auto

I blændeprioriteret auto vælger du blænden, mens kameraet automatisk vælger den lukkerhastighed, der giver den optimale eksponering. Drej det sekundære kommandohjul for at vælge en blænde mellem minimums- og maksimumværdierne for objektivet.

Filmtilstand eksponeringsindstillinger

Følgende eksponeringsindstillinger kan justeres i filmtilstand:

Blænde Lukketid ISO-følsomhed
P , S 1 2
EN 2
M  3

Eksponering for tilstand S svarer til tilstand P .

Den øvre grænse for ISO-følsomhed kan vælges ved hjælp af indstillingerne for ISO-følsomhed > Maksimal følsomhed i filmoptagelsesmenuen.

Hvis Til er valgt for ISO-følsomhedsindstillinger > Auto ISO-kontrol (tilstand M) i filmoptagemenuen, kan den øvre grænse for ISO-følsomhed vælges ved at bruge indstillingen Maksimal følsomhed .

M: Manual

I manuel eksponeringstilstand styrer du både lukkertid og blænde. Drej det primære kommandohjul for at vælge en lukkerhastighed, og det sekundære kommandohjul for at indstille blænden. Lukkerhastigheden kan indstilles til værdier mellem 30 s og 1/4000 s, eller lukkeren kan holdes åben på ubestemt tid i en lang tidseksponering ( 0 lange tidseksponeringer ). Blænden kan indstilles til værdier mellem minimums- og maksimumværdierne for objektivet. Brug eksponeringsindikatorerne til at kontrollere eksponeringen.

Lukketid

Blænde

Eksponeringsindikatorer

Eksponeringsindikatorerne viser, om billedet ville være under- eller overeksponeret ved de aktuelle indstillinger. Afhængigt af den valgte indstilling for brugerdefineret indstilling b1 ( EV-trin for eksponeringskontrol ), vises mængden af under- eller overeksponering i trin på 1/3 eller 1/2 EV. Hvis grænserne for eksponeringsmålersystemet overskrides, blinker displayet.

Brugerdefineret indstilling b1 indstillet til "1/3 trin"
Optimal eksponering Undereksponeret
med 1/3 EV
Overeksponeret
med over 3 EV
Overvåge
Søger

Automatisk ISO-følsomhedskontrol (tilstand M)

Hvis automatisk ISO-følsomhedskontrol ( 0 Auto ISO-følsomhedskontrol ) er aktiveret, vil ISO-følsomheden automatisk blive justeret for optimal eksponering ved den valgte lukkerhastighed og blænde.

Langtidseksponeringer

Vælg følgende lukkertider for lange tidseksponeringer af lys i bevægelse, stjernerne, natlandskaber eller fyrværkeri.

 • Lukkerhastighed : Bulb (35 sekunders eksponering)
 • Blænde : f/25
 • Bulb : Lukkeren forbliver åben, mens udløserknappen holdes nede (bemærk, at denne mulighed fungerer på samme måde som "tid", når kameraet bruges med en valgfri ML-L7 fjernbetjening).
 • Tid : Eksponeringen starter, når der trykkes på udløserknappen, og slutter, når der trykkes på knappen endnu en gang.

For at forhindre sløring skal du montere kameraet på et stativ. Nikon anbefaler også at bruge et fuldt opladet batteri for at forhindre tab af strøm, mens lukkeren er åben. Bemærk, at støj (lyse pletter, tilfældigt fordelte lyse pixels eller tåge) kan forekomme ved lange eksponeringer. Lyse pletter og tåge kan reduceres ved at vælge Til for lang eksponering NR i fotooptagelsesmenuen.

 1. Klargør kameraet.

  Monter kameraet på et stativ eller placer det på en stabil, plan overflade.

 2. Vælg tilstand M .

  Drej funktionsvælgeren til M .

 3. Vælg en lukkertid.

  Drej hovedkommandohjulet for at vælge en lukkerhastighed på Bulb eller Time .

  Pære

  Tid

 4. Åbn lukkeren.

  Bulb : Efter fokusering skal du trykke udløserknappen helt ned. Hold udløserknappen nede, indtil eksponeringen er færdig.

  Tid : Efter fokusering skal du trykke udløserknappen helt ned.

 5. Luk lukkeren.

  Pære : Tag fingeren fra udløserknappen.

  Tid : Tryk udløserknappen helt ned.

Brugerindstillinger: U1 og U2 tilstande

Tildel ofte brugte indstillinger til U1- og U2 -positionerne på funktionsvælgeren.

Gemmer brugerindstillinger

Følg nedenstående trin for at gemme indstillinger:

 1. Juster indstillinger.

  Foretag de ønskede justeringer af kameraindstillinger, herunder:

  • menuindstillinger for fotooptagelse,
  • menuindstillinger for filmoptagelse,
  • Brugerdefinerede indstillinger og
  • optagetilstand, lukkerhastighed (tilstand S og M ), blænde (tilstand A og M ), fleksibelt program (tilstand P ), eksponeringskompensation og automatisk bracketing.
 2. Vælg Gem brugerindstillinger .

  Fremhæv Gem brugerindstillinger i opsætningsmenuen, og tryk på 2 .

 3. Vælg en position.

  Fremhæv Gem til U1 eller Gem til U2 , og tryk på 2 .

 4. Gem brugerindstillinger.

  Fremhæv Gem indstillinger, og tryk på J for at tildele indstillingerne valgt i trin 1 til tilstandsvælgerpositionen valgt i trin 3.

Genkalder brugerindstillinger

Drejning af funktionsvælgeren til U1 eller U2 henter de sidst gemte indstillinger til den position.

Nulstilling af brugerindstillinger

Sådan nulstilles indstillinger for U1 eller U2 til standardværdier:

 1. Vælg Nulstil brugerindstillinger .

  Fremhæv Nulstil brugerindstillinger i opsætningsmenuen, og tryk på 2 .

 2. Vælg en position.

  Fremhæv Nulstil U1 eller Nulstil U2 , og tryk på 2 .

 3. Nulstil brugerindstillinger.

  Fremhæv Nulstil , og tryk på J for at gendanne standardindstillingerne for den valgte position. Kameraet fungerer i tilstanden P .

Brugerindstillinger

Følgende kan ikke gemmes til U1 eller U2 .

Fotooptagelsesmenu :

 • Opbevaringsmappe
 • Vælg billedområde
 • Administrer billedkontrol
 • Multieksponering
 • Interval timer-optagelse
 • Time-lapse film

Filmoptagelsesmenu :

 • Administrer billedkontrol

h (scenetilstande)

Kameraet tilbyder et udvalg af "scene"-tilstande. Valg af en scenetilstand optimerer automatisk indstillingerne, så de passer til den valgte scene, hvilket gør kreativ fotografering så enkel som at vælge en tilstand, indramme et billede og optage som beskrevet i "Tag fotografier ( b -tilstand)" ( 0 Tage billeder ( b -tilstand) ).

Følgende scener kan vælges ved at dreje funktionsvælgeren til h og dreje hovedkommandohjulet, indtil den ønskede scene vises på skærmen.

Funktionsvælger

Hovedkommandohjul

Overvåge

k Portræt
l Landskab
p Barn
m Sport
n Tæt på
o Natportræt
r Natlandskab
s Fest/Indendørs
t Strand/Sne
d Solnedgang
e Skumring/daggry
f Portræt af kæledyr
g Stearinlys
j Blomst
z Efterårsfarver
0 Mad

k Portræt

Bruges til portrætter med bløde, naturligt udseende hudtoner. Hvis motivet er langt fra baggrunden, eller der bruges et teleobjektiv, vil baggrundsdetaljerne blive blødgjort for at give kompositionen en følelse af dybde.

l Landskab

Bruges til levende landskabsbilleder i dagslys.

Bemærk

Den indbyggede flash og AF-hjælpelys slukkes.

p Barn

Bruges til snapshots af børn. Tøj og baggrundsdetaljer er levende gengivet, mens hudtoner forbliver bløde og naturlige.

m Sport

Hurtige lukkertider fryser bevægelse til dynamiske sportsbilleder, hvor hovedmotivet står klart frem.

Bemærk

Den indbyggede flash og AF-hjælpelys slukkes.

n Nærbillede

Bruges til nærbilleder af blomster, insekter og andre små genstande.

o Natportræt

Bruges til en naturlig balance mellem hovedmotivet og baggrunden i portrætter taget under svagt lys.

r Natlandskab

Reducer støj og unaturlige farver, når du fotograferer natlandskaber, inklusive gadebelysning og neonskilte.

Bemærk

Den indbyggede flash og AF-hjælpelys slukkes.

s Fest/Indendørs

Fang effekterne af indendørs baggrundsbelysning. Bruges til fester og andre indendørs scener.

t Strand/Sne

Fang lysstyrken af solbeskinnede områder med vand, sne eller sand.

Bemærk

Den indbyggede flash og AF-hjælpelys slukkes.

d Solnedgang

Bevarer de dybe nuancer, der ses i solnedgange og solopgange.

Bemærk

Den indbyggede flash og AF-hjælpelys slukkes.

e Dusk/Dawn

Bevarer farverne set i det svage naturlige lys før daggry eller efter solnedgang.

Bemærk

Den indbyggede flash og AF-hjælpelys slukkes.

f Portræt af kæledyr

Bruges til portrætter af aktive kæledyr.

Bemærk

AF-hjælpelyset slukker.

g Stearinlys

Til billeder taget ved levende lys.

Bemærk

Den indbyggede blitz slukker.

j Blomstre

Bruges til blomstermarker, frugtplantager i blomst og andre landskaber med vidder af blomster.

Bemærk

Den indbyggede blitz slukker.

z Efterårsfarver

Fanger de strålende røde og gule farver i efterårsblade.

Bemærk

Den indbyggede blitz slukker.

0 Mad

Bruges til levende billeder af mad.

Bemærk

Hvis den er hævet, udløses den indbyggede flash ved hvert skud.

Forebyggelse af sløring

Brug et stativ for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.

Scenetilstande

Nogle indstillinger – f.eks. billedkontrol, hvidbalance eller brugerdefinerede indstillinger – kan ikke ændres afhængigt af den valgte tilstand.

q (Specialeffekttilstande)

Specialeffekter kan bruges, når du tager billeder og optager film.

Følgende effekter kan vælges ved at dreje funktionsvælgeren til q og dreje hovedkommandohjulet, indtil den ønskede indstilling vises på skærmen.

Funktionsvælger

Hovedkommandohjul

Overvåge

4 Nattesyn
V Super levende
T Pop
U Foto Illustration
5 Legetøjskameraeffekt
6 Miniature effekt
7 Selektiv farve
1 Silhuet
2 High Key
3 Lav nøgle

Filmrammestørrelser på 1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p og 1920 × 1080 slowmotion er ikke tilgængelige i q -tilstand.

4 Nattesyn

Brug under mørke forhold til at optage monokrome billeder ved høj ISO-følsomhed.

Bemærk

Manuel fokus kan bruges, hvis kameraet ikke er i stand til at fokusere. Den indbyggede blitz slukker; valgfri flashenheder udløses ikke.

V Super Vivid

Samlet mætning og kontrast øges for et mere levende billede.

T Pop

Den samlede mætning øges for et mere livligt billede.

U Foto Illustration

Skarp konturerne og forenkle farvelægningen for en plakateffekt. Tryk på J for at justere indstillingerne ( 0 Justering af U -indstillinger (Fotoillustration) ).

Noter

 • Film optaget i denne tilstand afspilles som et diasshow, der består af en række stillbilleder.
 • Autofokus er ikke tilgængelig under filmoptagelse.

5 Legetøjskameraeffekt

Skab fotos og film med mætning og perifer belysning svarende til billeder taget med et legetøjskamera. Tryk på J for at justere indstillingerne ( 0 Justering 5 (Legetøjskameraeffekt) Indstillinger ).

6 Miniatureeffekt

Lav billeder, der ser ud til at være billeder af dioramaer. Fungerer bedst, når du optager fra et højt udsigtspunkt. Tryk på J for at justere indstillingerne ( 0 Justering af 6 (miniatureeffekt) indstillinger ).

Noter

 • Den indbyggede flash udløses ikke.
 • AF-hjælpelyset lyser ikke.
 • Miniatureeffektfilm afspilles ved høj hastighed.
 • Lyd optages ikke med film.

7 Selektiv farve

Alle andre farver end de valgte farver optages i sort/hvid. Tryk på J for at justere indstillingerne ( 0 Justering af 7 (selektiv farve) indstillinger ).

Bemærk

Den indbyggede flash og valgfri flashenheder er deaktiveret.

1 Silhuet

Silhuetmotiver mod lyse baggrunde.

Bemærk

Den indbyggede blitz slukker.

2 High Key

Brug med lyse scener til at skabe lyse billeder, der virker fyldt med lys.

Bemærk

Den indbyggede blitz slukker.

3 Low Key

Brug med mørke scener til at skabe mørke, afdæmpede billeder med fremtrædende højlys.

Bemærk

Den indbyggede blitz slukker.

Forebyggelse af sløring

Brug et stativ for at forhindre sløring forårsaget af kamerarystelser ved langsomme lukkerhastigheder.

Specialeffekttilstande

 • NEF (RAW) billedkvalitetsindstillinger kan ikke vælges i tilstandene 4 , V , T , U , 5 , 6 og 7 .
 • Nogle indstillinger - f.eks. AF-områdetilstand, Picture Controls eller hvidbalance - kan ikke ændres afhængigt af den valgte tilstand.
 • I tilstandene U og 6 falder opdateringshastigheden for optagelsesdisplayet.

Justering af U -indstillinger (Fotoillustration).

For at justere stregtykkelsen skal du vælge U i specialeffekttilstand og derefter trykke på J .

 • Tryk på 4 for at tynde omrids eller 2 for at gøre dem tykkere.
 • Tryk på J for at gemme ændringer; den valgte effekt vil blive anvendt under optagelsen.

Justering af 5 (Legetøjskameraeffekt) indstillinger

For at justere indstillingerne skal du vælge 5 i specialeffekttilstand og derefter trykke på J .

 • Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve den ønskede indstilling.
 • Livlighed : Tryk på 2 for mere mætning, 4 for mindre.
 • Vignettering : Tryk på 2 for mere vignettering, 4 for mindre.
 • Tryk på J for at gemme ændringer; den valgte effekt vil blive anvendt under optagelsen.

Justering af 6 (miniatureeffekt) indstillinger

For at justere indstillinger skal du vælge 6 i specialeffekttilstand og derefter trykke på J .

 1. Placer fokuspunktet.

  • Brug multivælgeren til at placere fokuspunktet i det område, hvor du ønsker at være i fokus.
  • For at kontrollere fokus skal du trykke udløserknappen halvt ned.
 2. Vælg retningen og størrelsen på det område, der skal være i fokus.

  • Tryk på J for at se muligheder for miniatureeffekter.
  • Tryk på 4 eller 2 for at vælge retningen for det område, der vil være i fokus.
  • Tryk på 1 eller 3 for at vælge bredden af det område, der skal være i fokus.
 3. Gem ændringer.

  Tryk på J for at gemme ændringer; den valgte effekt vil blive anvendt under optagelsen.

Film

Miniatureeffektfilm afspilles ved høj hastighed. For eksempel afspilles ca. 15 minutters optagelser, der er optaget med 1920 × 1080/30p valgt til Billedstørrelse/billedhastighed i filmoptagemenuen ( 0 Billedstørrelse/Billedhastighed ) om cirka et minut.

Justering af 7 (selektiv farve) indstillinger

For at justere indstillinger skal du vælge 7 i specialeffekttilstand og derefter trykke på J .

 1. Vælg farver.

  Valgt farve

  • Tryk på J for at se udvalgte farveindstillinger.
  • Indram et objekt i den ønskede farve i den hvide firkant i midten af skærmen.
  • Tryk på X -knappen for at zoome ind på midten af skærmen for mere præcist farvevalg. Tryk på W knappen for at zoome ud.
  • Tryk på 1 for at vælge farven på objektet i den hvide firkant som en farve, der vil blive optaget i farver, når der tages billeder; den valgte farve vises i det første af de nummererede farvefelter.
  • Alle andre farver end dem, der er valgt i farveboksene, vises i sort og hvid.
 2. Vælg farveområdet.

  Farveudvalg

  Tryk på 1 eller 3 for at øge eller formindske rækken af lignende nuancer, der vil blive inkluderet i fotografier; vælg mellem værdier mellem 1 og 7 . Jo højere værdien er, desto bredere skal farverne inkluderes; jo lavere værdien er, jo lavere rækkevidde af farver vil blive inkluderet.

 3. Vælg yderligere farver.

  • For at vælge yderligere farver skal du dreje hovedkommandohjulet for at fremhæve en anden af de nummererede farvefelter og gentage trin 1 og 2.
  • Der kan vælges op til 3 farver.
  • Tryk på O for at fravælge den fremhævede farve.
  • For at fjerne alle farver skal du trykke på og holde O nede. En bekræftelsesdialog vil blive vist; vælg Ja .
 4. Gem ændringer.

  Tryk på J for at gemme ændringer; den valgte effekt vil blive anvendt under optagelsen.

Bemærk: Selektiv farve

 • Kameraet kan have svært ved at registrere nogle farver. Mættede farver anbefales.
 • Højere værdier for farveområde kan omfatte nuancer fra andre farver.