Varemærkeoplysninger

IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., i USA og/eller andre lande og bruges under licens. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac, macOS, OS X, Apple ® , App Store ® , Apple-logoerne, iPhone ® , iPad ® og iPod touch ® er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og/eller andre lande. Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Android-robotten gengives eller modificeres fra arbejde, der er oprettet og delt af Google og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License. PictBridge er et varemærke tilhørende Camera and Imaging Products Association (CIPA). SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.

Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Bluetooth ® -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Nikon Corporation er under licens.

Alle andre handelsnavne nævnt i denne vejledning eller den anden dokumentation, der følger med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere.

Brug af Made for Apple-mærket betyder, at et tilbehør er designet til at forbindes specifikt til de Apple-produkter, der er identificeret på emblemet, og er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerheds- og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med et Apple-produkt kan påvirke den trådløse ydeevne.

FreeType-licens (FreeType2)

Dele af denne software er copyright © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Alle rettigheder forbeholdes.

MIT-licens (HarfBuzz)

Dele af denne software er copyright © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Alle rettigheder forbeholdes.

AVC Patent Portfolio License

Dette produkt er licenseret under AVC-patentporteføljelicensen til personlig og ikke-kommerciel brug af en forbruger til ( i ) at kode video i overensstemmelse med AVC-standarden ("AVC-video") og/eller ( ii ) afkode AVC-video, der var kodet af en forbruger, der er involveret i en personlig og ikke-kommerciel aktivitet og/eller er opnået fra en videoudbyder med licens til at levere AVC-video. Ingen licens gives eller skal underforstås til anden brug. Yderligere oplysninger kan fås fra MPEG LA, LLC Sehttps://www.mpegla.com

Unicode ® Character Database License (Unicode ® Character Database)

Denne software inkorporerer Unicode ® Character Database open source-kode. Licensen til denne open source-kode er angivet nedenfor.

MEDDELELSE FOR OPHAVSRET OG TILLADELSE

Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Distribueret under brugsbetingelserne i
https://www.unicode.org/copyright.html .

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der får en kopi af Unicode-datafilerne og enhver tilknyttet dokumentation ("Datafilerne") eller Unicode-software og enhver tilhørende dokumentation ("Softwaren") til at handle med Datafilerne eller software uden begrænsning, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere og/eller sælge kopier af datafilerne eller softwaren, og til at tillade personer, til hvem datafilerne eller softwaren er stillet til rådighed så forudsat at enten

  • denne copyright- og tilladelsesmeddelelse vises sammen med alle kopier af datafilerne eller softwaren, eller
  • denne meddelelse om ophavsret og tilladelse vises i tilhørende dokumentation.

DATAFILERNE OG SOFTWAREN LEVERES "SOM DE ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-BEGRÆNSNINGER.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OPHAVSRETSHEDHAVEREN ELLER INDEHAVEREN I DENNE MEDDELELSE ER ANSVARLIG FOR NOGEN KRAV, ELLER SÆRLIGE INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, ELLER NOGEN SKADER, HVAD SOM HELST FØLGE AF TAB AF BRUG, ELLER DATA, ELLER KONTR. ANDRE SKADELIG FORHANDLING, SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF DATAFILERNE ELLER SOFTWAREN.

Medmindre det er indeholdt i denne meddelelse, må navnet på en copyright-indehaver ikke bruges i reklamer eller på anden måde til at fremme salg, brug eller anden handel med disse datafiler eller software uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyright-indehaveren.