Du kan muligvis løse eventuelle problemer med kameraet ved at følge nedenstående trin. Tjek denne liste, før du kontakter din forhandler eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Trin 1

Tjek de almindelige problemer, der er angivet i følgende afsnit:

Trin 2

Sluk kameraet, og fjern batteriet. Efter at have ventet i cirka et minut, indsæt batteriet igen og tænd for kameraet.

Hvis du lige er færdig med at optage, skal du vente mindst et minut, før du fjerner batteriet, da kameraet muligvis stadig skriver data til hukommelseskortet.

Trin 3

Søg på Nikons websteder.

Besøg webstedet for dit land eller område for at få supportoplysninger og svar på ofte stillede spørgsmål ( 0 Livslang læring ). For at downloade den seneste firmware til dit kamera, besøg:
https://downloadcenter.nikonimglib.com

Trin 4

Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Gendannelse af standardindstillinger

Afhængigt af de aktuelle indstillinger kan nogle menupunkter og andre funktioner være utilgængelige. For at få adgang til menupunkter, der er nedtonede eller funktioner, der på anden måde er utilgængelige, skal du prøve at gendanne standardindstillingerne ved at bruge punktet Nulstil alle indstillinger i opsætningsmenuen ( 0 Nulstil alle indstillinger ). Bemærk dog, at trådløse netværksprofiler, copyright-oplysninger og andre brugergenererede poster også nulstilles. Når de er nulstillet, kan indstillingerne ikke gendannes.