For at se retoucheringsmenuen skal du vælge fanen N i kameramenuerne.

Indstillingerne i retoucheringsmenuen bruges til at lave trimmede eller retoucherede kopier af eksisterende billeder. Retoucheringsmenuen vises kun, når der er indsat et hukommelseskort med billeder i kameraet.

Mulighed

Kan kun vælges ved at trykke på G og vælge fanen N

Kan kun vises ved at trykke på i og vælge Retouchering , når et retoucheret billede eller original vises.

Oprettelse af retoucherede kopier

Sådan opretter du en retoucheret kopi:

 1. Vælg et element i retoucheringsmenuen.

  Tryk på 1 eller 3 for at fremhæve et element, 2 for at vælge.

 2. Vælg et billede.

  Fremhæv et billede, og tryk på J . For at se det fremhævede billede i fuld skærm skal du trykke og holde på X -knappen.

  Retouchering

  I tilfælde af billeder optaget med billedkvalitetsindstillinger for NEF + JPEG, vil kun NEF (RAW)-billedet blive retoucheret. Kameraet er muligvis ikke i stand til at vise eller retouchere billeder, der er oprettet med andre enheder.

 3. Vælg retoucheringsmuligheder.

  For mere information, se afsnittet for den valgte vare. Tryk på G for at afslutte uden at oprette en retoucheret kopi.

  Sluk-forsinkelse

  Displayet slukker, og handlingen vil blive annulleret, hvis der ikke udføres nogen handlinger i en kort periode. Alle ikke-gemte ændringer vil gå tabt. For at øge den tid, displayet forbliver tændt, skal du vælge en længere menuvisningstid ved hjælp af brugerdefineret indstilling c3 ( Forsinkelse fra slukning ) > Menuer .

 4. Opret en retoucheret kopi.

  Tryk på J for at oprette en retoucheret kopi. Retoucherede kopier er angivet med et p -ikon.

Retouchering af det aktuelle billede

For at oprette en retoucheret kopi af det aktuelle billede skal du trykke på i og vælge Retouchering .

Retouchering af kopier

De fleste indstillinger kan anvendes på kopier, der er oprettet ved hjælp af andre retoucheringsindstillinger, selvom (med undtagelse af Trim film ) hver indstilling kun kan anvendes én gang (bemærk, at flere redigeringer kan resultere i tab af detaljer). Indstillinger, der ikke kan anvendes på det aktuelle billede, er nedtonede og utilgængelige.

Billede kvalitet

 • Beskårne og ændrede kopier, der er oprettet ud fra NEF (RAW)-billeder, gemmes i en billedkvalitetJPEG fine .
 • Kopier oprettet fra JPEG-billeder har samme kvalitet som originalen.

Billedestørrelse

Undtagen i tilfælde af kopier, der er oprettet med NEF (RAW)-behandling , Trim og Resize , har kopier samme størrelse som originalen.